Aktuality
Počet zobrazení 1K

ČESKO – SLOVENSKÉ GYMNASTICKÉ HRY KELČOVSKÝ DVOJBOJ

V sobotu 13. 4. 2024 sa naše nádejné gymnastky z krúžku gymnastiky pri CVČ zúčastnili gymnastickej súťaže s medzinárodnou účasťou Kelčovský dvojboj vo Vyšnom Kelčove. Reprezentovali nás dievčatá Maya Kovalčíková, Alžbetka Germanová, Karolínka Kupská, Alexandra Lenďáková a Klaudia Kovalčíková. Súťažili v zostavách na kladine a v akrobacii. Natrénovali si krásne tanečno – gymnastické choreografie, ktorými zaujali divákov aj porotu. Podali maximálny výkon v oboch disciplínach a umiestnili sa na 3 – 9 mieste vo svojich kategóriách. Alžbetka Germanová sa v kategórii mladších žiačok umiestnila na peknom treťom mieste.

Za vzornú reprezentáciu nášho mesta dievčatám srdečne blahoželáme, ďakujeme trénerkám G. Krasuľovej a M. Smrekovej za prípravu dievčat a Mestu Spišská Belá za všestrannú podporu.

Dievčatám želáme veľa radosti z pohybu a chuti trénovať.

Zároveň Vás srdečne pozývame na druhý ročník Belianskeho dvojboja, ktorý sa bude konať dňa 22. 5. 2024 o 14. 00 v telocvični ZŠ J. M. Petzvala.

  • Mgr. Gabriela Krasuľová, vedúca záujmového útvaru gymnastika
Najnovšie články