Autor článku Erika Šelepová

Škatuľka vianočných želaní 2022

Pre našich najmenších obyvateľov sme si opäť pripravili niečo, čo im bude plniť ich vianočné želania. Škatuľka bude k dispozícií od…

Október – Mesiac úcty k starším

25. októbra sa seniori organizovaní v dennom centre /klub dôchodcov/ stretli pri akcií „Úcta k starším“. Pozdraviť a svojím programom…

Prerušená dodávka pitnej vody, 20.10.2022

Oznamujeme Vám, že zajtra 20.10.2022 od 08:00 do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Spišská Belá – ul. Družstevná.  Bez náhradného zásobovania pitnou…

Prerušená dodávka pitnej vody, 19.10.2022

Oznamujeme Vám, že zajtra 19.10.2022 od 08:00 do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Spišská Belá – ul. Hviezdoslavova, Petzvalova.  Bez náhradného zásobovania pitnou…

XVIII. SPIŠSKÝ ZEMIAKARSKY JARMOK

Dňa 24. septembra sa konečne po trojročnej pauze uskutočnil 18. ročník  Spišského zemiakarského jarmoku. Sme radi, že naše mesto opäť…