Aktuality
Počet zobrazení 1K

Poetika klavíra

Tak sa volá regionálna  súťažná prehliadka v sólovej hre na klavíri, na ktorú bolo treba precestovať nemalú vzdialenosť až do Michaloviec. Dňa 19. 3. 2024 sa zúčastnili 10. ročníka tejto súťaže dvaja naši žiaci: Bohumil Bohunický,  ktorý súťažil v prvej kategórii a bol ocenený  strieborným pásmom a Martina Štupáková,  súťažiaca v III. kategórii získala bronzové pásmo, za čo im srdečne blahoželáme.

Pre oboch našich klaviristov to bola nová obohacujúca skúsenosť tak z interpretačného hľadiska, ako aj z hľadiska poznávania klavírneho umenia svojich rovesníkov, vypočutia si množstva skladieb, ktorými sa dá vždy inšpirovať a ísť za novými cieľmi. A popritom veľa zábavy, radosti, spolupatričnosti,  spoznávania nových miest, nového hudobného  prostredia a nových ľudí.  Záznamy  zo súťaže si môžete pozrieť tu:

 https://www.youtube.com/watch?v=Ub5J1GMRuxs

 https://www.youtube.com/watch?v=Aqd9v4-h50A

 

Najnovšie články