hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 134

750 rokov kráčania – od udelenia mestských privilégií – po súčasnosť

Výročie udelenia mestských práv mestu Spišská Belá je príležitosťou, pri ktorej si žiaci Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho pripravili online program na obohatenie nášho kultúrneho života. Zobrazujú a približujú v ňom život našich predchodcov, ktorí kedysi v tomto mestečku kráčali jeho ulicami, tvorili a prežívali momenty každodennosti i výnimočnosti .

Dielami žiackych výtvarných prác, na ktorých sú umelecky spracované pamiatky nášho mesta, sa môžete potešiť v informačných vývesných tabuliach, umiestnených priamo v meste. Spríjemňujú vám deň pri ceste do obchodov alebo na prechádzkach mestom.

Žiačky literárno – dramatického odboru – Radoslava Šperková a Viktória Gregorová – si pod vedením vyučujúcej Martiny Sokolovej pripravili zaujímavé Príbehy starých Spišiakov perom Alfréda Grosza,  kde sa dozviete niečo o živote Augusta Kaltsteina, rodáka zo Spišskej Belej.

Príbehy obohacujú žiaci hudobného odboru, ktorí si nacvičili a nahrali svoje skladby počas prezenčnej výučby, ale aj počas dištančného vzdelávania z domáceho prostredia. V hre na akordeón sa nám predstaví Samuel Madeja z triedy vyučujúceho Dušana Kokyho a husľové duo v podaní Bibiany Mackovej  a jej vyučujúcej Annamárie Paľko. V závere nášho online blahoželania mestu Spišská Belá odznejú tóny gitary v interpretácii Tibora Králika pod vedením vyučujúceho Petra Strelu.

Online program, ktorý si môžete pozrieť kliknutím na odkaz pod článkom, pozostáva z historických záberov na mesto Spišská Belá, ktoré sme čerpali zo zdrojov mestskej  webstránky. Hudba, ktorá otvára program, je oficiálnou znelkou mesta Spišská Belá, z pera rodáka Spišskej Belej – Branislava Mika.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na realizácii tejto myšlienky a vytvorení celého komplexu pripomenutia si tak vzácneho časového rozhrania – 750 rokov od udelenia mestských práv Spišskej Belej.

Prajeme mestu Spišská Belá množstvo umelecky vzdelaných mladých ľudí a spokojných Beľanov.

Mgr. Zuzana Kosturko, DiS. art, riaditeľka ZUŠ

Online program – 750. výročie udelenia mestských práv Spišskej Belej – YouTube

Autor diela  na ilustračnej fotografii: Dominik Rojko

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu