hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 2K

Lúčime sa s bývalou riaditeľkou našej škôlky Margitou Labisovou

Ticho je vždy súčasťou krásnej hudby. Ticho je vždy súčasťou krásneho umenia. Ticho je vždy súčasťou krásneho života…

V stredu 24. novembra 2021 naše mesto zasiahla smutná správa – spomedzi nás navždy odišla  bývalá riaditeľka  materskej školy, pani Margita Labisová. Svoju prácu medzi  bezprostrednými, džavotajúcimi  deťmi a spolupracujúcim  kolektívom škôlky nadovšetko milovala.  Do zaslúženého dôchodku odišla  1. júla 2019 po 32 rokoch  riaditeľovania v škôlke, pri ktorej zrode stála. Žiaľ,  pri rozlúčke s pracoviskom v  roku 2019 nikto netušil, že tak skoro nastane deň, po ktorom príde mrazivé ticho. Už sa nikdy nestretneme a z našich  doterajších stretnutí  si budeme uchovávať iba spomienky a fotografie.

Pani riaditeľka Margita Labisová  mala  ťažisko svojho profesionálneho  života  v sfére starostlivosti o najmenšie, najkrehkejšie a najoptimistickejšie poklady našich rodín – o deti. Jej rukami a pedagogickým pôsobením ,,v škôlke na Mierovej“ prešli tisíce detí. Bola pre ne  prítulnou, milou, láskavou a múdrou druhou mamou. Počas 38 rokov pedagogickej činnosti  formovala generácie Beľanov (aj detí z okolitých obcí) už v ich škôlkarskom veku.

Pani  riaditeľka Labisová  bola absolventkou Strednej školy spoločného stravovania v Kežmarku a Strednej pedagogickej školy v Levoči (1981 – 1983).  Do svojho prvého zamestnania na pozíciu učiteľky prišla v roku 1981 do Materskej školy v Krížovej Vsi, potom v rokoch 1981-1983 učila v Materskej škole v Toporci, aby v roku 1983 natrvalo zakotvila v škôlkach v Spišskej Belej: od 1983 -1987 učila v Materskej škole Československého tabakového priemyslu a po vybudovaní Materskej školy na  Mierovej ulici (v akcii ,,Z“) v roku 1987 sa pani Labisová  stala riaditeľkou v tejto novej škôlke. Súčasťou vtedajšej škôlky boli aj jasle.

Od apríla  2002   získala Materská škola, Mierová 1,  pod vedením pani riaditeľky Labisovej právnu subjektivitu. Od školského roku 2003/2004 sa  MŠ Letná stala súčasťou MŠ Mierová (mala vtedy iba 5 tried), pričom sa pracovisko z Letnej ulice (3 triedy) presťahovalo do budovy MŠ Továrenská. V školskom roku 2003/2004 sa zrušila MŠ Strážky a pričlenili sa jej triedy k MŠ Mierová. V ďalších rokoch  sa realizovala prestavba MŠ Mierová, aby sa tam zriadili 2 nové triedy a v suteréne sa tak vytvorili nové priestory pre školskú jedáleň (s kuchyňou).

Tak ako sa rozrastalo naše mesto, rástla aj potreba ďalších nových tried v materskej škole.  Pod vedením pani riaditeľky Labisovej sa v školskom  roku 2008/2009 vytvorila 1 trieda v CVČ na Zimnej ulici 47 v Spišskej Belej, od ďalšieho školského roka už  pracovali 2 elokované triedy na tomto pracovisku. V 30. roku riaditeľovania pani Labisovej   došlo k otvoreniu  elokovaného pracoviska Materskej školy,  Mierová 1 na Letnej ulici, kde pribudli 2 triedy.

Okrem menežovania prevádzky škôlky, vrátane jej elokovaných pracovísk, riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu sa pani riaditeľke Labisovej podarilo od školského roka  2003/2004   zorganizovať a uskutočniť 13 ročníkov Folklórneho festivalu  „Beliansky škovránok“, v ktorom sa prezentoval detský folklór za účasti viac ako  14 materských škôl.  Okrem toho založila Občianske združenie „Dukátik“, ktoré podporovalo aktivity detí materskej školy rozvíjajúce ich vzťah k ľudovým tradíciám.

Pani riaditeľka Labisová počas svojej aktívnej služby v škole vždy podporovala  učiteľky v aktivitách, ktoré pomáhali rásť ich zverencom – deťom v predškolskom veku; preto bola Materská škola, Mierová 1 zapojená do rôznych projektov: Zdravá škola, Škola priateľská k deťom, Zelená škola, Dobudovanie hygienických zariadení  v MŠ Zimná, Inkluzívny  model vzdelávania na predprimárnom stupni.

Navždy  budeme pani riaditeľke materskej školy Margite Labisovej vďační za  to, že  našim deťom v ranom veku vštepovala  do srdca i mysle základy hodnôt a vzdelania,  bez ktorých by sa ani v ďalších rokoch nedala  ďalej formovať osobnosť človeka. Ďakujeme za oduševnenosť pedagóga, s ktorou pani riaditeľka Labisová pracovala, a tak sa výrazným spôsobom podpisovala na  kvalitnej výchove a vzdelávaní v našom meste – už od škôlky.  Bez tejto  včasnej starostlivosti  by boli deti ochudobnené  pri svojom raste do podoby zrelých, plnohodnotných ľudských stvorení plných úcty, lásky, slušnosti a múdrosti.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 27. novembra o 11:00 hod v Dome smútku v Spišskej Belej, vzhľadom na aktuálne platné pandemické opatrenia  v úzkom rodinnom kruhu.

Česť jej pamiatke!

Nech odpočíva v pokoji.

Mesto Spišská Belá vyjadruje pozostalej rodine hlbokú a úprimnú sústrasť.

 

 

 

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X