hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 75

Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ J. M. Petzvala, Moskovská 20, 059 01 Spišská Belá

Mesto Spišská Belá ako zriaďovateľ Základnej školy J. M. Petzvala, Moskovská 20, 059 01 Spišská Belá podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods. 1  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Základnej školy J. M. Petzvala, Moskovská 20, 059 01 Spišská Belá.

 

 

Názov prílohy Odkaz
Mesto Spišská Belá_VK_ZŠ J. M. Petzvala Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu