Autor článku Edita Svocáková

Kaštieľ Strážky ,,v kocke“

Školy zostávajú aj naďalej zatvorené a mnohí rodičia, ktorí sú doma na home office alebo chodia do práce, už naliehavo…

Poteš svojho seniora

Neformálna skupinka Hernička a Občianske združenia Trochu inak v spolupráci s mestom Spišská Belá pozývajú záujemcov zapojiť sa do výzvy POTEŠ SVOJHO SENIORA.…

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Spišská Belá ako zriaďovateľ Základnej školy M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá v súlade s § 84 ods.…

Doučovanie cez WEB

Milí rodičia, milí žiaci, študenti! V týchto časoch, keď škola prebieha inými formami ako obvykle, vznikajú rôzne nové potreby. Jednou…

Zápis detí do materskej školy

Aj napriek nariadeniam ústredných štátnych orgánov na Slovensku v rámci prevencie šírenia koronovírusu, kam možno zaradiť aj aktuálne platné zatvorenie…

Domáce násilie má tendenciu stúpať

     Popri epidémii nového koronavírusu nepozorovane prebieha iný deštruktívny jav – domáce násilie. Domáce násilie sa v časoch krízy zhoršuje,…

Samoodpočet elektriny

V priebehu roka robí VSD raz ročne odpočet stavu všetkých elektromerov (okrem inteligentných, ktoré je možné odpočítať aj na diaľku). Každý…

Uzávierka výtvarnej súťaže predĺžená

Materská škola i  základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá sú  vyše mesiaca kvôli prevencii šírenia  choroby COVID-19 zatvorené.…

Dezinfekcia verejných priestranstiev

Mesto Spišská Belá oznamuje všetkým svojim obyvateľom i návštevníkom mesta, že počas platnosti zákazu vychádzania na Slovensku, bude vykonávať  postrek…
Menu