Aktuality
Počet zobrazení 923

Úspech spišskobelianskych detí na celoslovenskej súťaži Dúha

V Starej Ľubovni bol v piatok 6. mája 2022 vyhodnotený 26. ročník celoslovenskej výtvarnej
a literárnej súťaže Dúha.
Keď autori pred rokom vymýšľali témy súťaže, určite ani netušili, aké  aktuálne budú, ako
presne odzrkadlia problémy súčasnej doby.
Téma Nohy mám na zemi a dlaňami sa dotýkam oblohy (strom) zahŕňala prírodnú
tematiku, od znečisťovania životného prostredia až po klimatické zmeny. Druhá téma  Obzri
sa dozadu (príbehy zo života našich predkov) ponúkala pohľad na naše dejiny, na to, ako
kedysi žili naši starí rodičia.
Rozhodovať o tom, ktorá kresba či maľba je lepšia, zaujímavejšia či tvorivejšia je určite
veľmi ťažké. Preto nás veľmi teší, že z celkového počtu 495 výtvarných prác z celého
Slovenska bolo ocenených 8 žiakov našej ZUŠ. Získali sme tri prvé miesta, jedno druhé a
jedno tretie miesto, jedno čestné uznaniedve mimoriadne ceny.
Organizátori súťaže pripravili po dvojročnej prestávke skutočne krásny program, v ktorom
zahrali a zaspievali žiaci zo ZUŠ Jána Melkoviča. Obradná sieň MsÚ v Starej Ľubovni bola
zaplnená do posledného miesta šťastnými deťmi, hrdými rodičmi a učiteľmi, na ktorých
čakala v poobedňajších hodinách vernisáž ocenených výtvarných prác.

Výstava bude sprístupnená verejnosti v Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni do 31.5.2022.
Blahoželáme oceneným žiakom: Kataríne Šoltýsovej, Teodorovi Gallíkovi, Ele Klimekovej,
Klaudii Steigaufovej, Adamovi Ulbrichovi, Dominikovi Peštovi, Simone Fiamčíkovej
a Natálli Pitoňákovej a prajeme všetkým žiakom našej ZUŠ veľa radosti z výtvarnej tvorby.

Autor textu: Mgr. Janette Kubalová – ZUŠ L. Mednyánszkeho Spišská Belá

Najnovšie články