Aktuality
Počet zobrazení 533

Zlaté pásmo pre Belave

Ľudová hudba BELAVE, ktorá pracuje v  našej Základnej umeleckej škole Ladislava Mednyánszkeho,  sa v nedeľu 15.5.2022 zúčastnila na krajskom kole súťaže detského folklóru Vidiečanova Habovka v Raslaviciach. V kategórii Ľudové hudby boli odbornou porotou ocenení Zlatým pásmo. BELAVE sa predstavili s naštudovaním svadobných prekáračiek a vinšovačiek podľa zápisu Samuela Webera zo svadby evanjelického farára G. Weissa z Rakús a dcéry belianskeho richtára Susane Haasovej.
Žiakom srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme aj rodičom za trpezlivosť a podporu pri výučbe a nácvikoch.
Autor textu a fotografií: Michal Paľko – učiteľ ZUŠ L. Mednyánszkeho a vedúci ĽH Belave
Najnovšie články