hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 435

Deň otvorených dverí v ZUŠ

V dňoch 30.5.2022 a 31.5.2022 sa dvere Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho otvorili pre škôlkarov. Vyše 100 detí predškolského veku Materskej školy v Spišskej Belej a Materskej školy v Krížovej Vsi tak na vlastné oči a uši  zažili, ako to vyzerá v umeleckej škole.

Ochotní učitelia hudobného, tanečného, výtvarného a literárno – dramatického odboru ukázali deťom rodinu hudobných nástrojov a žánrov výtvarného umenia. Čarovná víla Eleonóra deti previedla hrami a pohybovými aktivitami, ktoré sú bežnou súčasťou rozcvičiek tanečného odboru a výchovno – vzdelávacieho procesu v našej škole.

Ďakujeme potenciálnym malým umelcom a ich pani učiteľkám za príjemnú návštevu a tiež za skvelú bodku dňa otvorenych dverí, ktorou bol spev hymny v podaní detí z  materskej školy.

Mgr. Zuzana Kosturko, Dis. art. – riaditeľka ZUŠ L. Medynánszkeho

 

Najnovšie články