Aktuality
Počet zobrazení 772

Koncert ZUŠ L. Mednyánszkeho pre najmenších v Krížovej Vsi

Dňa 19. 10. 2022  žiaci  zo Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho v Spišskej Belej svojím vystúpením spríjemnili dopoludnie deťom v Materskej škole v Krížovej Vsi. Účinkujúci deťom predstavili hudobné nástroje. Ukázali im, ako sa daný nástroj pri hre drží, na základe čoho si to mohli aj názorne  vyskúšať. Škôlkari boli zvedaví a veľmi aktívne sa zapojili do hudobného programu. Mali možnosť zatancovať si na ľudovú pieseň Ej, zalužické pole, ktorú predviedla hrou na gitare žiačka Katarína Fiamčíková.

Do čias baroka ich svojou hrou na flaute preniesla žiačka Lucia Plišková, sprevádzaná hrou na klavíri pani riaditeľkou Mgr. Zuzanou Kosturko, Dis. art..

Spevom aj hrou na husliach škôlkarom spríjemnila program  žiačka Alžbeta Germanová. Deti boli nadšené, keď im ukázala, aké „zvieratkovské“ časti majú husle a hrou skladby Hra s loptou sa mohli započúvať do tónov huslí. V speve predviedla pieseň Spievaj že si spievaj.

Akordeón je hudobný nástroj, ktorý vzbudzuje u detí nadšenie. Takéto nadšenie mali aj škôlkari z hry  nášho žiaka Richarda Thomasa, ktorý ich hudobnou cestou preniesol na dvor, kde žijú zvieratká a pomocou ľudovej piesne Ej, tam od Tater si mohli deti vyskúšať základný prvok ľudového tanca.

Naši  malí poslucháči chytili do rúk melodicko-rytmické nástroje. Aké sú šikovné a nadané, dokázali svojou hrou pesničky Kohútik jarabí.

Záver koncertu pripravili ruka v ruke škôlkari spolu s našimi hudobníkmi. Triedou sa rozozvučali hudobné nástroje a spev najmenších   doširoka – doďaleka známej  piesne  Pec nám spadla.

Odchádzali sme s dobrým pocitom, veselí a presvedčení o tom, že sme našli možno potencionálnych žiačikov našej  základnej umeleckej školy.

Mgr. Lenka Blanárová, DiS. art., PaedDr. Miroslava Nestorovičová, DiS. art., foto: Mgr. Zuzana Kosturko, Dis. art.

Najnovšie články