Aktuality
Počet zobrazení 724

Žiaci žiakom…

… hrali počas uplynulých dní v kinosále mesta Spišská Belá. V dopoludňajších hodinách sme usporiadali štyri koncerty pre žiakov základných škôl nášho mesta. Predstavili sme všetky nástroje a odbory, ktoré sa vyučujú v ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho.  Na javisku sa striedali  sólové interpretácie až po  komorné zoskupenia: odzneli hlasy dievčenského komorného zboru či ľudovej hudby Belave, gitarového komorného zoskupenia a komorného orchestra ZUŠ.

Koncerty sa niesli v duchu rozhovoru dvoch kamarátok, ktoré stvárňovali žiačky literárno-dramatického odboru ZUŠ. Moderný tanec  nám predviedli šikovní chlapci a dievčatá z tanečného odboru. Záver koncertov oživili aj učitelia ZUŠ, ktorí zaspievali spoločne známe piesne, a tak dali bodku v predstavení našej školy.

Veľké poďakovanie patrí žiakom základných škôl, ktorí pod vedením svojich učiteľov názorne predviedli, ako sa na koncerte nešetrí potleskom a svojich spolužiakov zo školských lavíc povzbudzovali vytvorením príjemnej atmosféry počas všetkých koncertoch.

Priestor kinosály bol skrášlený  umeleckými dielami z tvorby žiakov výtvarného odboru. Tieto diela patria do absolventského portfólia primárneho štúdia. Výstava bola súčasťou záverečného koncertu absolventov primárnej časti štúdia, ktorý odprezentovali žiaci dňa  24. mája 2022 o 16:00. Absolventom primárnej časti blahoželáme a prajeme im mnoho síl a tvorivej radosti z nacvičovania nových skladieb.

Text a foto: Mgr. Zuzana Kosturko, Dis. art. – riaditeľka ZUŠ L. Mednyánszkeho

 

Najnovšie články