hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 689

Stretnutie Ukrajincov v komunitnom centre

Aj v Spišskej Belej sú rodiny, ktoré sa stali dočasným domovom pre Ukrajincov, ktorí odišli zo svojej vlasti kvôli vojne. 23. apríla 2022 sa v komunitnom centre v našom meste uskutočnilo stretnutie týchto našich hostí. Po srdečnom zvítaní sa a vzájomnom zoznámení bola pripravená prezentácia o našom meste,  o školách, školských zariadenia, kultúrnych pamiatkach, ale aj o regióne. Zo vzájomných rozhovorov, vďaka ochotnej prekladateľke pani Čižikovej, sme sa na stretnutí dozvedeli, že  jednotlivé osoby majú záujem o prácu v našom meste alebo okolí a deti o nástup do školy. Zástupca samosprávy im ponúkol možnosť pomoci pri hľadaní a vybavovaní práce. Rovnako im bola ponúknutá pomoc a spolupráca pri sprevádzaní detí do školy a školských zariadení, možnosť navštevovať komunitné centrum na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu a pomoc pri začlenení sa do širšej komunity mesta. Sladkým občerstvením sa stretnutie ukončilo.

Ďakujeme rodinám, ktoré sú ochotné pomáhať Ukrajincom. Poďakovanie vyjadrili aj  Ukrajinci, ktorí  sú veľmi vďační za všestrannú podporu a  ústretovosť,  ktorú im poskytujú občania nášho mesta.

Najnovšie články