Aktuality
Počet zobrazení 1K

Koncert zo srdca pre starkých aj za hranicami mesta

Jesenné pestrofarebné lístie pokrýva chodníky nášho mesta i okolitých obcí a jasne dáva na známosť blížiacu sa zimu. Nenadarmo sa hovorí, že štyri ročné obdobia sú ako jeden ľudský život. Narodíš sa, rastieš a kvitneš ako príroda na jar, dospievaš, si v plnom rozkvete  a plný sily ako horúce leto, všetko dokážeš, si sebestačný. Príde však jeseň a za ňou zima a tebe ubúda síl, máš radosť z plodov svojho života a čoraz častejšie potrebuješ pomoc. Si starý a každý úsmev, každé pohladenie, každá pieseň ti rozjasní  tvár, osvieži dušu a ty sa cítiš aspoň na chvíľu mladším a šťastnejším. Presne tieto pocity prežívali seniori v Slovenskej Vsi, ktorým 6.10. 2022 žiaci elokovaného pracoviska našej ZUŠ L. Mednyánszkeho v tejto obci  pri príležitosti Mesiaca úcty k starším priniesli darčeky v podobe pekných hudobných skladieb.  Riško Tomas a Miško Rusnak hrali spolu na akordeónoch  rusínske piesne, Melánka Stolarčíková na sopránovej zobcovej flaute Makovú panenku z rozprávky. Samko Krigovský na klavíri skladbu Zdivočelá země. Lívia Gildeinová zaspievala v kroji ľudovú pieseň Vretienko mi padá a pri speve ju sprevádzal Riško Tomas na akordeóne.

Najväčšou odmenou pre deti boli úsmevy na tvárach starkých, ba aj slzičky, ktoré sa im občas zaleskli v oku a, samozrejme, veľký potlesk, ktorý našich hudobníkov potešil.

Zároveň sme boli radi, že sa tamojšiemu obecnému úradu aspoň takýmto spôsobom môžeme odvďačiť za to, že môžeme v ich svadobnej miestnosti robiť svoje triedne i vianočné koncerty, na ktoré sa už všetci tešíme.

PaedDr. Miroslava Nestorovičová, DiS. art, foto: Dana Grešová, DiS. art, ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho Spišská Belá

Najnovšie články