hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 944

Z kaštieľa sa ozývali zvuky…

V stredu podvečer si v Kaštieli Strážky mohli prísť na svoje všetci milovníci umenia, keďže učitelia našej ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho vystúpili v širokom spektre skladieb rôznych hudobných období a populárnych piesní.
Hneď v úvode zaznela v podaní učiteľa Michala Skačana Zmysluplná pieseň, ktorou pohladil  duše a na chvíľu v nás nadobudol pocit, že komponuje práve na mieste. Scenár koncertu pokračoval dvoma piesňami, v netradičnom zoskupení, ktoré vzniklo práve pri príležitosti tohto večera v podaní učiteľov Petra Strelu (gitara, spev), Mariána Leskovjanského (klavír, spev), Michala Skačana (kajon) a vokalistiek Martiny Sokolovej, Terézie Leskovjanskej, Zuzany Kosturko, Lenky Blanárovej, Marcely Makovskej a Lucie Kosturovej. Počas koncertu slovom sprevádzal skúsený lektor kaštieľa Lukáš Lisý, ktorému aj touto cestou patrí poďakovanie.

Excelentnou hrou na akordeóne ukázal divákom farebnosť nástroja v dvoch častiach Sonáty od skladateľa Semyonova aj Rasťo Macko, náš učiteľ hry na akordeóne. V speve, ale tentokrát „vážnejšie“, sa predviedla aj vyučujúca Terézia Leskovjanská, ktorá piesňou Májová láska rozozvučala aj múry kaštieľa. Zádumčivou áriou z pera operného reformátora Glucka predstavila svoj hlas aj učiteľka spevu Zuzana Strelová. Obe dámy klavírne doprevádzala Zuzana Kosturko. Na koncerte sa prezentovala aj vyučujúca literárno – dramatického odboru. Vo svojom monológu z Mizantropa od Moliéra interpretovala zručnosti svojho odboru. Spevom šansónu od Hany Hegerovej zasa farbu svojho hlasu, ktorý klavírnym doprovodom umocnil Marián Leskovjanský. V našom programe odzneli aj tóny huslí, ktoré rozozvučala Laura Jurčíková. Na svoje vystúpenie si vybrala Romanzu od skladateľa klasicizmu Ludwiga van Beethovena. V dvoch sólových číslach v hre na klavíri na koncerte odznela Ballada od Johannesa Brahmsa v podaní Miroslavy Nestorovičovej a na svoje si prišla aj učiteľka Lucia Kosturová, ktorá interpretovala druhú časť Sonáty A dur od Josepha Haydna. Do tretice klavír, ale v štvorručnej hre obohatili Zuzana Kosturko a Miroslava Nestorovičová, ktoré si skladbou Finale od Charlesa – Valentina Alkana prišli na svoje.

Do reality tejto doby nás previedol svojou skladbou Michal Paľko. V sólovej hre na cimbale sme mali možnosť vypočuť si skladbu z prostredia okupovanej Ukrajiny od skladateľa Anatoliya Pavlovyča Haidenka. Skladba vznikla počas prvých dní ostreľovania Charkova v kryte Hudobnej akadémie. Úplný záver koncertu patril zoskupeniu učiteľov, ktorí, obdobne ako v úvode, zaspievali aj za pomoci publika dve populárne piesn,e a tým dali koncertu radostnejší nádych plný nádeje v lepšie dni.

Bolo pre nás motivujúce vidieť, ako v hľadisku sedia naši žiaci, spolu s rodičmi a aj starými rodičmi. Ďakujeme za Váš potlesk, za Vašu prítomnosť a povzbudenie. Znova sme po dvoch dlhých rokoch nadobudli presvedčenie, že interpretovať umenie dáva vtedy zmysel, ak má aj svojich divákov. Vážime si, že ste si našli čas v tejto uponáhľanej dobe a bez výhovoriek typu „mám toho veľa“ ste sa pohodlne usadili a chvíľu ste sa tvárili, že sa vlastne vôbec nikam neponáhľate.

Čas strávený s Vami aj po koncerte mal pre nás veľký význam. Veľké poďakovanie patrí aj sponzorom: reštaurácii Rojko a spol., Petrovi Makovskému – Makostav, s.r.o., a Marcelovi Novoroľníkovi,  ktorí náš koncert podporili a vďaka ktorým sa nasýtila nielen duša, ale aj telo.

Veríme, že spolupráca s Kaštieľom Strážky bude naďalej naberať na svojej sile, veď čo je krajšie, ak nie to, že môžeme interpretovať umenie tam, kde sám maliar umenie aj tvoril.

Autor textu: Mgr. Zuzana Kosturko, Dis. art. – riaditeľka ZUŠ L. Mednyánszkeho

Fotografie: ZUŠ L. Mednyánszkeho

Najnovšie články