Podujatia v meste

Romantický večer pre páry, 13. 02. 2024

Pri príležitosti sviatku sv. Valentína a Národného týždňa manželstva sa nám dňa 13. februára podarilo uskutočniť jedinečné podujatie, ktoré potešilo…

Koncert Close Harmony Friends

V pondelok 12. februára 2024 sa v evanjelickom a. v. kostole v Spišskej Belej uskutočnil koncert vokálnej skupiny Close Harmony…

POĎAKOVANIE ZA NEZIŠTNÚ POMOC

Za Mesto Spišská Belá, Odbor sociálnych vecí by som rada vyjadrila poďakovanie všetkým donorom a individuálnym darcom, ktorí celoročne a…

Karneval na ľade, 2024

Mesto Spišská Belá v spolupráci s FACE CLUBOM dňa 4. februára zorganizovali Karneval na ľade. Podujatie sa konalo na ľadovej…

Problémy s autobusovou dopravou pod Tatrami

Na podnet SAD a.s. Poprad sa 26. januára 2024 uskutočnilo pracovné stretnutie členov Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí (ZMOS…