Podujatia v meste

Október – Mesiac úcty k starším

Október je mesiac, počas ktorého si intenzívnejšie pripomíname, že medzi nami žijú mnohokrát nenápadní, no o to vzácnejší ľudia, ktorí si…

Čekyho hudobný labák po druhýkrát

Na pozvanie producentov netradičnej hudobnej školy Mariána Čekovského, známej pod názvom Čekyho hudobný labák, sa náš žiak klavírneho oddelenia Bohumil…

LESU ZDAR!

LESU ZDAR! zaznelo v spišskobelianskych lesoch z úst študentov SOU agropotravinárskej a technickej z Kežmarku. Miestni lesníci si pre stredoškolákov…

Uskutočnila sa jesenná deratizácia

Dňa 12. októbra 2022 zabezpečilo Mesto Spišská Belá odborne realizovanú deratizáciu okolia bytoviek na sídlisku Družstevná, Mierová a Letná. Opatrenia…

Festival hudby, spevu a tancov

Dňa 07.10.2023 v sobotu naša ZO JDS Spišská Belá znova ukázala, že vek je len číslo. Usporiadali sme prvý ročník…