Aktuality
Počet zobrazení 624

Mrázik bez mrazu

Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho po roku opäť privítala široké publikum v kinosále mesta. Tentoraz na dosky,  ktoré znamenajú svet, vystúpil v muzikálovom prevedení Mrázik. Diváci mohli na scéne sledovať celú plejádu známych postáv – Nastenku,   Marfušu, Ivana,  macochu, babu Jagu, starčeka, ale aj kvety a zvieratká, ako to už v rozprávkach býva zvykom. Príbeh muzikálu na javisku odtancovali a odspievali samotní žiaci, ktorí odprezentovali všetky odbory školy – hudobný, tanečný, literárno-dramatický či výtvarný.

Žiaci hudobného odboru pestrým výberom hudobných nástrojov v orchestri robili garde mladým divadelníkom na scéne. Diváci v priebehu predstavenia hľadeli na rôzne charaktery postáv – od láskavej a milej Nastenky, cez pyšnú Marfušu a  nespravodlivú macochu, až po Ivana, ktorého charakter prechádza v deji pozitívnou zmenou. Výkony divadelníkov po hudobnej, speváckej i hereckej stránke mali veľmi kladnú odozvu zo strany nadšených divákov. Predstavenie bolo od 3. do 5. júna odohraté niekoľkokrát (pre verejnosť aj pre základné školy v meste), dokonca na javisku vznikali humorné situácie, ktoré nenechali divákovo oko suché a taktiež situácie, kde bolo potrebné improvizovať.

Muzikál Mrázik mal priniesť ideu spolupráce v skupine, myšlienky sústredenia, porozumenia, práce na sebe samom a ideu toho, že výsledok spoločnej tvorby sa odrazí kladnou spätnou väzbou tých, ktorí plnia hľadisko a v závere účinkujúcich odmenia potleskom.

Súhru všetkých zložiek dramatického umenia – herectva, spevu, tanca, hry na hudobných nástrojoch – sledovali diváci so zaujatím a už teraz sa tešíme, že žiaci  našej základnej umeleckej školy pod vedením zanietených pedagógov naštudujú a odpremiérujú aj v ďalšom školskom roku zaujímavé dielko.

 

 

Najnovšie články