Aktuality
Počet zobrazení 1K

Beliansky slávik 2024

V stredu 22. 5. 2024 sa v kinosále mesta Spišská Belá uskutočnila obvodová súťaž  „Beliansky slávik 2024“

Každá prihlásená škola mala možnosť zapojiť do súťaže troch svojich žiakov.

Súťažiaci si na súťaž pripravili jednu ľudovú pieseň z regiónu a jednu slovenskú ľudovú pieseň.

Spev  hodnotila odborná porota v zložení pedagógov ZUŠ L. Mednyánszkeho:

Mgr. Janka Šavelová

Mgr. Lenka Molnárová, DiS.art

Peter Strela, DiS.art

Výsledky súťaže     

 

I. kategória: 3. – 4. ročník

  1. Ema Živčáková, ZŠ J. M. Petzvala
  2. Milan Mirga, ZŠ Podhorany
  3. Alžbeta Germanová, ZŠ J.M. Petzvala

 

II. kategória: 5. – 6. ročník

  1. Lucas Matiko, ZŠ J. M. Petzvala

2. Natália Bekešová, Spojená škola Lendak

3. Natália Pitoňáková, ZŠ J. M. Petzvala

 

III. kategória: 7. – 9. ročník

  1. Bianka Pitoňáková, ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá
  2. Samuel Klimek, ZŠ Toporec
  3. Klára Neupauerová, Spojená škola Lendak

 

Žiakom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach  blahoželáme a zároveň oceňujeme všetky deti, ktoré na pódiu ukázali svoj spevácky um. Vďaka patrí aj pani učiteľkám a učiteľom, ktorí venujú svoj čas a snahu pri rozvíjaní mladých talentov. Tešíme sa na ich ďalšie úspechy.

 

 

 

Najnovšie články