AktualityAktuality mladí v meste
Počet zobrazení 458

Na Pôjde sme nadviazali spoluprácu s Nivamom – Národným inštitútom vzdelávania a mládeže

V utorok 28. mája 2024 sa vo vzdelávacom centre Pôjd uskutočnil workshop na tému „problematika sexuálneho zneužívania v kontexte práce s mládežou“. Túto aktivitu sme zrealizovali vďaka spolupráci s koordinátorom práce s mládežou pre Prešovský kraj z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (Nivam) Mgr. Tomášom Juskivom.

Cieľom bolo informovať o dôležitosti tejto témy

Naším cieľom bolo poskytnúť priestor na diskusiu, vzdelávanie a budovanie informovanosti o tejto kriticky dôležitej téme, ktorá má potenciál ovplyvniť životy mladých ľudí a budúcnosť našej spoločnosti. Sme veľmi radi, že sme na pôde Pôjdu mohli privítať na slovo vzatú odborníčku v tejto oblasti doc. ThDr. Mgr. Slávku Karkoškovú, PhD. Na workshope sme sa zamerali na viaceré aspekty sexuálneho zneužívania v kontexte práce s mládežou, s cieľom zvýšiť povedomie a posilniť schopnosť profesionálov účinne reagovať a predchádzať tejto závažnej problematike.

Spoločne sme hľadali odpovede na rôzne otázky
  • Kde sú hranice profesionálneho správania sa?
  • Aké správanie môže byť súčasťou groomingu, teda „namotávania si“ a manipulácie druhej osoby?
  • Ako v pomáhajúcich profesiách predchádzať riziku sexuálneho zneužívania dieťaťa alebo mladého človeka?
  • Čo robiť v prípade podozrenia, že došlo k sexuálnemu zneužitiu dieťaťa či mladého človeka?
  • Aké správanie mládeže prekračuje hranicu normálneho a zdravého sexuálneho správania?
  • Čo robiť v prípade, že k prejavom nevhodného alebo zneužívajúceho sexuálneho správania dochádza medzi klientmi?
Téma bola náročná

No vďaka bohatým skúsenostiam pani lektorky, sa nám podarilo preniknúť do hlbšej podstaty tejto problematiky a uvedomiť si, aké dôležité je mať hranice vo vzťahoch, ako predchádzať riziku vzniku sexuálneho zneužívania, ale hlavne čo robiť v prípade podozrenia, že došlo k sexuálnemu zneužitiu. Našli sme odpovede na mnohé otázky, ale zároveň sa vynorilo množstvo ďalších otázok, takže veríme, že v blízkej budúcnosti budeme na nich môcť opäť spoločne so skvelou pani lektorkou hľadať odpovede.    

Tags: Pôjd, prevencia
Najnovšie články