Podujatia v meste

Bezodpadová Pamiatka zosnulých

Pri zdobení uprednostnime prírodné materiály, ktoré po splnení účelu skončia v rámci systému zberu biologicky rozložiteľného odpadu.

Jesenné upratovanie – už v piatok

Mesto Spišská Belá pripomína občanom, že počas piatka 22.10.2021, budú kvôli zberu objemného odpadu pristavené veľkoobjemové kontajnery pre predmety z domácností, ktoré…

Podujatia v meste

Menu
Oznámenia
X