Aktuality
Počet zobrazení 3K

Pozor, zmena organizácie dopravy – Ulica Štefánikova

Mesto Spišská Belá v súčasnosti osádza trvalé dopravné značenie na ulici Štefánikovej pri Základnej škole. Ide o doplnenie už jestvujúceho značenia a zjednosmernenie premávky, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, schválenej Dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva policajného zboru v Kežmarku. A o určení dopravného značenia rozhodol v zmysle zákona o pozemných komunikáciách, príslušný správny orgán. Osadené dopravné značenie bude v platnosti od soboty 15.06.2024.

Najnovšie články