Author: Branislav Mahút

Anglické campy vo Face clube

Milé deti, mladí aj rodičia. Srdečne Vás pozývame na naše tradičné anglické campy, ktoré tento rok budú viesť Sabine a Pierre. Tešíme sa na Vás! Prihlásiť sa môžete na tomto formulári: https://forms.gle/Ad6Vg8kxNbuk8Cdf9 alebo osobne na...

Mestský úrad pre verejnosť opäť otvorený

Mesto Spišská Belá  oznamuje občanom, že Mestský úrad v Spišskej Belej je od 1. 6. 2020 otvorený pre verejnosť v sprísnenom hygienicko-preventívnom režime. Naďalej žiadame občanov, aby primárne využívali distančné formy kontaktu (telefón, e-mail, pošta) a do priestorov MsÚ vstupovali len...