Author: Branislav Mahút

Mestský úrad pre verejnosť opäť otvorený

Mesto Spišská Belá  oznamuje občanom, že Mestský úrad v Spišskej Belej je od 1. 6. 2020 otvorený pre verejnosť v sprísnenom hygienicko-preventívnom režime. Naďalej žiadame občanov, aby primárne využívali distančné formy kontaktu (telefón, e-mail, pošta) a do priestorov MsÚ vstupovali len...

Uzatvorenie cintorínov

Z dôvodu prevencie a eliminácie rizika šírenia ochorenia Covid-19 a na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 207 z 6. apríla 2020 o rozšírení opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002...

Informácia o distribúcii Spravodaja 03/2020 do domácností

Prosíme obyvateľov nášho mesta o trpezlivosť s dodaním Spišskobelianskeho spravodaja 03/2020 do schránok ich príbytkov. Z dôvodu prísnych opatrení kvôli COVID-19 nebude marcový spravodaj do schránok distribuovať Slovenská pošta, ale zamestnanci a vedúci oddelení...

Cestovné poriadky od 1.4.2020

Dopravca SAD Poprad, a. s. oznamuje zmeny v cestovných poriadkoch liniek prímestskej autobusovej dopravy v termíne od stredy 1. apríla 2020. Týmito zmenami, doplnením spojov, dopravca vychádza v ústrety požiadavkám občanov, samosprávy a výrobných...

Pomoc osamelým seniorom

Mesto Spišská Belá vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom COVID-19 vyzýva k zvýšeniu citlivosti obyvateľov mesta a v prípade, že vedia o niekom, kto je slabý, imobilný,...