Autor článku Branislav Mahút

Dezinsekcia a opätovná deratizácia

Mesto Spišská Belá zabezpečilo dňa 1. júna 2023 pravidelne realizovanú dezinsekciu Oddychovo-vzdelávacieho areálu Krivý kút. Kolovú stavbu, ktorá tu bola…

Vyhláška ÚVZ SR č.8/2023 z 12.5.2023

VYHLÁŠKA 8/2023 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 35/2022 V. v.…