Autor článku Branislav Mahút

Jarné upratovanie, 13.4. a 18.4.2023

V našom meste prebehne počas štvrtka 13. apríla 2023 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame…

Marcové stretnutia s knihou

Slovensko-anglická kniha „Dodo  v krajine permoníkov“ vyrozpráva detskému čitateľovi fantazijný príbeh, ktorý čerpá z historických reálií. Dej tejto nesporne zaujímavej knihy nás…

Začala sa jarná deratizácia sídlisk

Mesto Spišská Belá zabezpečilo prostredníctvom spoločnosti Deratox Bio dňa 30. marca 2023 odborne realizovanú deratizáciu okolia bytoviek na sídlisku Mierová…

Školská horolezecká liga

Centrum voľného času v Spišskej Belej zastrešuje pod vedením Mgr. Michala Grivalského lezecký krúžok pre žiakov základných škôl v našom meste. Mladí…

Vyhláška ÚVZ SR č.2/2023 zo 14.3.2023

VYHLÁŠKA 2/2023 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2022 V. v.…