Autor článku Branislav Mahút

UPOZORNENIE NA DAŇOVÉ NEDOPLATKY!

Mesto Spišská Belá ako správca miestnych daní a poplatkov upozorňuje občanov na zaplatenie nedoplatkov za daň z nehnuteľností, daň za psa…

Odstávka pitnej vody – 22. 08. 2023

Vážení občania oznamujeme Vám, že dnes 22.8.2023 od 09:00 hod. do odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v meste Spišská Belá…
Oznámenia
X