AktualityOznámenia
Počet zobrazení 529

Jarné upratovanie, 13.4. a 18.4.2023

V našom meste prebehne počas štvrtka 13. apríla 2023 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky atď.) a vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.).

Zároveň oznamujeme, že počas utorka 18. apríla 2023, budú kvôli zberu objemnému odpadu pristavené veľkoobjemové kontajnery pre predmety z domácností, ktoré pre ich rozmery nie je možné umiestniť do odpadových nádob. Nebezpečný odpad žiadame nevkladať do pristavených kontajnerov! Dôsledne tiež žiadame obyvateľov, aby tzv. zelený odpad (konáre, kríky…) neukladali do veľkoobjemových kontajnerov, ale vedľa nich. Umožní sa tak ďalšie zhodnotenie tohto odpadu. Do objemových kontajnerov nepatrí bežný domový odpad a tieto kontajnery nie sú určené pre podnikateľov na zbavenie sa odpadu zo svojej podnikateľskej činnosti! Objemného odpadu sa občania mesta môžu zbavovať celoročne v priestoroch zberného dvora na Továrenskej ulici.

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na týchto miestach v meste:

 • Družstevná ulica – neďaleko garáží pri cintoríne
 • Tatranská ulica – pri bývalej kolkárni
 • pri Belianskych Kúpeľoch – parkovisko
 • Ulica SNP (za bývalým liehovarom)
 • Mierová ulica (pri materskej škole)
 • Letná ulica (pod budovou AT TATRY)
 • Slnečná ulica (oproti RD č. 39)
 • Krátka ulica pri križovatke s Novou ulicou
 • Ulica osloboditeľov – Slnečná
 • IBV Webera – Kaltsteinova ul.
 • Strážky – za bývalou hasičskou zbrojnicou
 • Strážky – pri trafostanici na Popradskej ul.
 • Strážky – Ulica Nad kaštieľom

Upozornenie: Ukladanie odpadu na stanovištiach VOK-ov pred a po skončení jarného upratovania bude považované za tvorbu divokej skládky a bude sankcionované.

Najnovšie články