Aktuality
Počet zobrazení 429

Lesníci a deti

Spoločné stretnutia belianskych lesníkov s deťmi sa stali neodmysliteľnou súčasťou ich práce. Každoročne v jarnom období sa popri zalesňovaní rozbiehajú akcie na podporu environmentálneho povedomia. V dňoch 21. až 22. máj 2024 sa uskutočnili hneď dve podujatia: Lesné hry a Deň s lesníkmi   za účasti 160 detí prvého stupňa zo základných škôl Spišskej Belej a Slovenskej Vsi.

Lesné hry boli premiérovo prvé podujatie, ktoré prebehli priamo v sídle mestských lesov na Šarpanci v novom koncepte využitia vonkajších a vnútorných priestorov. Novovybudované altánky, upravené priestory a tiež historicko – edukačná učebňa otvorená v minulom roku, poskytli ideálne zázemie na realizáciu aktivít lesnej pedagogiky, vrátane záverečnej opekačky.

Naproti tomu lesná škôlka Fľak je už tradičným miestom realizácie aktivít lesnej pedagogiky. Toho roku si deti mohli vyskúšať vyrobiť vlastnú knihu, dozvedieť sa o práci lesníka priamo v lese, či vnímať les pomocou zmyslov. Veselým spestrením bola prítomnosť poľovného psíka, ktorý deťom robil spoločnosť predovšetkým zberom odpadkov.

Na oboch podujatiach vypomáhali lesník Ing. Ľubomír Babič z Vojenských lesov a majetkov, členka Poľovníckej komory Monika Čarnogurská a kolegyne z Národného lesníckeho centra, ktoré je odborným garantom lesnej pedagogiky na Slovensku.

Teší nás, že o naše aktivity majú školy záujem. Práce v lese je veľa, ale čas strávený s deťmi a mládežou je rovnako dôležitý. Je to čas venovaný novej mladej generácii, ktorá príde po nás, rovnako ako nové stromy.

Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.

Najnovšie články