Aktuality
Počet zobrazení 1K

Primátorská kvapka krvi

Mesto spišská Belá  v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR pod záštitou primátora mesta Ing. Mgr. Petra Ziburu  zorganizovali v pondelok  17.júna pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi „Primátorskú kvapku krvi“. Už od 8.00 hod. prichádzali do priestorov mestského úradu všetci tí, ktorí v tento významný deň chceli svojím darovaním krvi pomôcť ľuďom, ktorí túto vzácnu tekutinu potrebujú. Veľkú časť darcov tvorili zamestnanci Mesta Spišská Belá. Do 11. hodiny darovalo krv 35 darcov z toho aj niekoľko prvodarcov.

Môžeme s radosťou konštatovať, že táto akcia sa stáva čoraz navštevovanejšou, a budeme sa opäť na vás tešiť  na Študentskej kvapke krvi, ktorá sa bude konať v októbri. Všetkým darcom ešte raz ďakujeme!

Tags: 2024
Najnovšie články