Author: Jana Neupauerová

Zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 28. mája 2020

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa na svojom zasadnutí dňa 28. mája 2020  venovalo aj týmto témam: Zmeny a doplnky územného plánu mesta Spišská Belá č. 4  MsZ vzalo na vedomie...

V Pieninách sa opraví takmer 22 kilometrov ciest

Modernizácia ciest v správe Prešovského samosprávneho kraja v regióne pod Tatrami Od 12. mája 2020 sa začala už dlhšie plánovaná modernizácia cesty do Zamaguria v celkovej dĺžke 22 km. Už v roku 2018 bolo na to...

Zasadalo zastupiteľstvo PSK

V pondelok 27. apríla 2020 sa uskutočnilo zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Vzhľadom sa súčasnú pandémiu COVID 19 sa uvedené rokovanie uskutočnilo netradične – formou videokonferencie. Predmetom rokovania bolo takmer 30 bodov a medzi nimi najmä...

Mestský úrad pre verejnosť zatvorený

Mesto Spišská Belá  oznamuje občanom, že Mestský úrad v Spišskej Belej ruší úradne hodiny a bude pre verejnosť zatvorený. V prípade nevyhnutnej potreby kontaktujte mestský úrad telefonicky (+421 52 4680511) alebo e-mailom (primator@spisskabela.sk, jneupauerova@spisskabela.sk)  v prípade potreby osobného kontaktu sa dohodne spôsob...

Oznam Centra voľného času

Riaditeľstvo Centra voľného času v Spišskej Belej  oznamuje rodičom, členom a zamestnancom, že z rozhodnutia ústredného krízového štábu bude činnosť centra voľného času od pondelka 16.03.2020 do piatku 27.03.2020 prerušená. Činnosť CVČ by mala pokračovať...