Author: Jana Neupauerová

Zasadalo Regionálne združenie miest a obcí pod Tatrami

Dňa 8. marca 2019 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí so sídlom v Spišskej Belej. Tento „regionálny ZMOS“ pod Tatrami má 61 členov, pričom uvedeného zasadnutia sa zúčastnilo 43 členov....

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného 28.2.2019

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí sa venovalo najmä nasledovným témam: Dotácie z rozpočtu mesta MsZ schválilo poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre Spišskú katolícku Charitu vo výške 2.000 EUR, zoznam...

Pozvanie na rokovanie MsZ dňa 28. februára 2019

 Pozvanie na zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,   ktoré  sa  uskutoční  28. februára 2019 (štvrtok) o 1600 hodine v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:  1./  16.00  Otvorenie zasadnutia  2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej...

Valentínska kvapka krvi

Pri príležitosti sviatku zaľúbených Mesto Spišská Belá v spolupráci s popradskou pobočkou Národnej transfúznej stanice (NTS)  SR pravidelne  organizuje Valentínsku kvapku krvi. Veľmi sa tešíme, že táto akcia sa v posledných ročníkoch stretáva s veľkou obľubou...

Valentínske darovanie krvi v Spišskej Belej

Národná transfúzna služba SR v Poprade a Mesto Spišská Belá  vás pozývajú na Valentínsku kvapku krvi, ktorá sa uskutoční teraz v nedeľu 17. februára od 09.00 do 12.00 hod. v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá  (vchod do kina)....

X. Podhaliansky beh na lyžiach v Novom Targu

V susednom Poľsku sa v sobotu 9. februára 2019 uskutočnil X. Podhaliansky beh na bežkách.  Trasa desiateho ročníka pretekov viedla  tradične okolo prírodnej rezervácie Bor na Červenom. Štart a cieľ boli  na letisku v Novom Targu....

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva 31.1.2019

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 31. januára 2019 venovalo aj týmto témam: Poslanci vzali na vedomie  informácie  o základných právnych predpisoch  mesta MsZ vzalo na...

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej Belej hodnotila svoju činnosť za uplynulý rok a predstavila plán na rok 2019

V utorok 22.1.2019 sa v Belanskej vinárni  uskutočnila Výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej Belej, na ktorej sa prejednávali všetky oblasti činnosti organizácie  a boli zhodnotené výsledky hospodárenia za rok 2018. Zároveň bol prerokovaný a schválený ...

Oznámenia
X