Author: Jana Neupauerová

Nové vydanie turistických novín leto/jeseň 2019 Prešovský kraj

Tipy na výlety, zaujímavosti, podujatia a novinky v cestovnom ruchu v celom Prešovskom kraji. Rozmanité informácie nájde verejnosť v treťom vydaní Turistických novín Prešovského kraja, tentoraz na sezónu leto/jeseň 2019. Turistické noviny vydáva od leta 2018 Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. ...

Nadácia PSK pre podporu rodiny

Prešovský samosprávny kraj chce pomáhať aj v prípadoch, ktoré štandardne nedokáže pokryť sieťou svojich inštitúcií a zákonných možností štát, samospráva alebo verejnoprávne inštitúcie. Za týmto účelom dňa 10. decembra 2018 poslanci Zastupiteľstva PSK schválili založenie Nadácie...

Navštívili pamätníky druhej svetovej vojny

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej Belej v piatok  21. júna 2019 zorganizovala výlet po pamätníkoch druhej svetovej vojny v našom okolí. Spoločne s členmi organizácie SZPB sa výletu zúčastnili aj žiaci...

voľné pracovné miesto

voľné pracovné miesto

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá informuje o voľnom pracovnom mieste – psychológ, počet voľných miest  – 2 – profesionálny náhradný rodič , počet voľných miest   –  3 Názov prílohy Odkaz VPM PNR...

Pozvanie na rokovanie MsZ

V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m    zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,  ktoré  sa  uskutoční  27. júna 2019 (štvrtok) o...

Primátorská kvapka krvi 2019

Pod záštitou primátora mesta Spišská Belá Jozefa Kunu a Národnej transfúznej služby SR – pracovisko Poprad sa dňa 13. júna 2019 uskutočnilo bezplatné darovanie krvi pod názvom „Primátorská kvapka krvi“. Odber mobilnou jednotkou Národnej...

Pozvanie darcov

Mesto Spišská Belá pravidelne organizuje v spolupráci s popradskou pobočkou Národnej transfúznej stanice bezplatné darovanie krvi pod názvom Primátorská kvapka krvi. Vo štvrtok 13. júna 2019 bude  táto milá a veľmi prospešná akcia opäť. Budeme...

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 30. mája 2019

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 30. mája 2019 venovalo aj týmto témam: Pridelenie uvoľnených nájomných bytov Poslanci schválili pridelenie 3-izbového mestského nájomného bytu na ulici Družstevná 68 v...

Zverejnenie odmeny zástupcu primátora mesta

Zverejnenie odmeny zástupcu primátora mesta

Na ustanovujúcom rokovaní MsZ dňa 9.12.2018 poslanci MsZ vzali na vedomie informáciu primátora mesta Jozefa Kunu o menovaní Mgr. Marty Britaňákovej do funkcie zástupcu primátora mesta Názov prílohy Odkaz zverejnenie odmeny zástupcu primátora mesta...

VZN č. 5/2019

VZN č. 5/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 9/2008 v znení VZN č. 1/2014 a VZN č. 1/2017 Názov prílohy Odkaz VZN_5-2019 Stiahnuť VZN-Príloha_záv.časť_ÚPN...

VZN č. 4/2019

VZN č. 4/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto sociálne služby Názov prílohy Odkaz VZN-4-2019 Stiahnuť

Oznámenia
X