Author: Jana Neupauerová

Výskyt medveďov v okolí mesta Spišská Belá

Mestský poľovnícky spolok POĽANA (MPS) upozorňuje občanov mesta a okolia na zvýšený výskyt medveďov v oblasti Šarpanca. V oblasti sa vyskytuje asi 17 medveďov. Členovia Mestského poľovníckeho spolku POĽANA majú osobné skúsenosti s pozorovaním...

Lesníci z mestských lesov súťažili

V dňoch 3. – 4. septembra sa zamestnanci mestských lesov a mesta Spišská Belá zúčastnili 14. ročníka Letných športových hier pracovníkov obecných a mestských lesov konaných v rekreačnom stredisku v Poráči, organizovaných spoločnosťou Obecné lesy Smolnícka Huta v spolupráci so...

Zo zasadnutia zastupiteľstva PSK

Oprava cesty do Záľubice, rekonštrukcia atletickej dráhy v Spišskej Belej či podpora výstavby cyklotrasy vo Veľkej Lomnici. Aj o tom 24. augusta 2020 rokovali poslanci Zastupiteľstva PSK na svojom ďalšom zasadnutí. Medzi hlavné témy rokovania patrila 4....

Mariášový turnaj o pohár primátora mesta

V Spišskej Belej sa 25. júla 2020 v raňajších hodinách stretlo v Belanskej vinárni 33 hráčov mariášu, ktorí sa rozhodli zabojovať o Pohár primátora mesta Spišská Belá. 19. ročník mariášového turnaja otvorili Dušan Ratkoš,...

Zo zasadnutia MsZ, konaného dňa 28. mája 2020

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa na svojom zasadnutí dňa 28. mája 2020  venovalo aj týmto témam: Zmeny a doplnky územného plánu mesta Spišská Belá č. 4  MsZ vzalo na vedomie...

Oznámenia
X