Author: Jana Neupauerová

VZN č. 8/2017

VZN č. 8/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 8/2017 zo dňa 13.12.2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2018 v meste Spišská Belá  – účinné...

VZN č.7/2017

VZN č.7/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 7/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Spišská Belá – účinné Názov prílohy Odkaz vzn 7 Stiahnuť

Prerušenie distribúcie elektriny 18.10.2017 ul. Slnečná

Prerušenie distribúcie elektriny 18.10.2017 od 07.30 hod. do 15.00 hod. Východoslovenská distribučná, a.s. oznámila mestu Spišská Belá plánované prerušenie distribúcie elektriny pre časť mesta Spišská Belá v následujúcom úseku: V meste Spišská Belá: úseky  – ulica...

Oznámenia
X