Autor článku Jana Neupauerová

Primátorská kvapka krvi

Mesto spišská Belá  v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR pod záštitou primátora mesta Ing. Mgr. Petra Ziburu  zorganizovali v pondelok…

Pozvanie na rokovanie MsZ

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o…