Autor článku Jana Neupauerová

Snem Regionálneho ZMOS-u pod Tatrami

  Dňa 15.3.2024 v Spišskom Bystrom konal výročný Snem Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí zastupujúce 68 miest a obcí okresu Poprad a Kežmarok.…

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Mesto Spišská Belá oznamuje občanom informáciu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky o organizovaní 45. kampane orálnej vakcinácie líšok…

Pozvanie na rokovanie MsZ

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o…

Problémy s autobusovou dopravou pod Tatrami

Na podnet SAD a.s. Poprad sa 26. januára 2024 uskutočnilo pracovné stretnutie členov Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí (ZMOS…

Schválené VZN mesta

MsZ na svojom rokovaní 13.12.2023 schválilo VZN č. 4/2023 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých…