Autor článku Jana Neupauerová

3. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY

Vážení spoluobčania, vzhľadom na poveternostné podmienky (výdatný dážď)  vyzývame na opatrnosť a tiež na nahlásenie škôd na majetku – zaplavené bytové…

79. výročie Slovenského národného povstania

V sobotu 26. augusta 2023 si členovia ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Spišská Belá pripomenuli pietnou spomienkou v lokalite „Partizánska lúka“…

VZN č. 3/2023

VZN  Mesta Spišská Belá č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 a VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými…

Prečo názov „Šarpanec“ ?

Často hovoríme o horárni na Šarpanci (dnes lesná správa mestských lesov), o cyklotrase s odpočivalom na Šarpanci, o národnej prírodnej…