Úradná tabuľa
Počet zobrazení 402

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 3/2024 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby

VZN mesta o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby

Názov prílohy Odkaz
VZN 2024 -úprava 2 Dokument Microsoft Wordu – finalne Stiahnuť
Tags: 224
Najnovšie články