Author: Jana Neupauerová

Zasadalo zastupiteľstvo PSK

V pondelok 27. apríla 2020 sa uskutočnilo zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Vzhľadom sa súčasnú pandémiu COVID 19 sa uvedené rokovanie uskutočnilo netradične – formou videokonferencie. Predmetom rokovania bolo takmer 30 bodov a medzi nimi najmä...

Mestský úrad pre verejnosť zatvorený

Mesto Spišská Belá  oznamuje občanom, že Mestský úrad v Spišskej Belej ruší úradne hodiny a bude pre verejnosť zatvorený. V prípade nevyhnutnej potreby kontaktujte mestský úrad telefonicky (+421 52 4680511) alebo e-mailom (primator@spisskabela.sk, jneupauerova@spisskabela.sk)  v prípade potreby osobného kontaktu sa dohodne spôsob...

Oznam Centra voľného času

Riaditeľstvo Centra voľného času v Spišskej Belej  oznamuje rodičom, členom a zamestnancom, že z rozhodnutia ústredného krízového štábu bude činnosť centra voľného času od pondelka 16.03.2020 do piatku 27.03.2020 prerušená. Činnosť CVČ by mala pokračovať...

Valentínska kvapka krvi

  Mesto Spišská Belá pravidelne organizuje v spolupráci s popradskou pobočkou Národnej transfúznej stanice bezplatné darovanie krvi pod názvom Valentínska kvapka krvi. A veľmi nás teší, že táto akcia sa v posledných ročníkoch stretáva...

Pozvanie na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Jozef Kuna,  primátor mesta Spišská Belá zvoláva zasadnutie MsZ,   ktoré  sa  uskutoční  20. februára 2020 (štvrtok) o 1600 hodine  v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, s týmto programom:   1./  16.00  Otvorenie zasadnutia 2./  16.05  Voľba...

9. decembra rokovalo Zastupiteľstvo PSK

V pondelok 9. decembra 2019 sa uskutočnilo zasadnutie Zastupiteľstva PSK. Poslanci prerokovali viac ako 30 bodov programu. Hneď na úvod si všetci prítomní minútou ticha uctili pamiatku obetí výbuchu v bytovom dome v Prešove. Zároveň poslanci schváli...

Mestský úrad a mestská knižnica počas sviatkov

Oznamujeme občanom, že Mestský úrad v Spišskej Belej bude počas sviatkov k dispozícií pre občanov nasledovne: 13.12. 2019 – (piatok) od 11.30 hod zatvorený 23.12.2019 – (pondelok) zatvorený 27. – 31.12 2019 – (...

Pozvanie na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Primátor mesta  Spišská Belá  zvoláva  zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá, ktoré  sa  uskutoční  12. decembra 2019 (štvrtok) o 1600 hodine v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá s týmto programom: 1./  16.00  Otvorenie zasadnutia 2./  16.05 ...