Úradná tabuľa
Počet zobrazení 657

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci/vedúca ekonomického odboru MsÚ

 Mesto Spišská Belá, zastúpené Ing. Mgr. Petrom Ziburom, primátorom mesta, v súlade § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci/vedúca ekonomického odboru MsÚ

Názov prílohy Odkaz
Výberové konanie _ ekonóm 2024_2-1 Stiahnuť
Tags: 2024
Najnovšie články