Podujatia v meste

Karneval na ľade, 2024

Mesto Spišská Belá v spolupráci s FACE CLUBOM dňa 4. februára zorganizovali Karneval na ľade. Podujatie sa konalo na ľadovej…

Problémy s autobusovou dopravou pod Tatrami

Na podnet SAD a.s. Poprad sa 26. januára 2024 uskutočnilo pracovné stretnutie členov Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí (ZMOS…

Seniori bilancovali a fašiangovali

V prvý februárový deň sa belanskí seniori stretli na výročnej členskej schôdzi,  ktorej náplňou bolo hodnotenie ich činnosti za rok…

Fašiangová zabíjačka, 27. 01. 2024

Fašiangy sú pre každého z nás každoročnou tradíciou, ktorú pozorujeme nielen na Slovensku, ale aj v ďalších stredoeurópskych krajinách. Obvykle…

79. výročie oslobodenia mesta Spišská Belá

Tohtoročné výročie Oslobodenia mesta Spišská Belá, počas 2. svetovej vojny, si uctil miestny Slovenský zväz protifašistických bojovníkov na miestnom cintoríne…

Bienále portrétu Košice 

Bienále portrétu je názov medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorby detí a mládeže,  organizovanej mestom Košice v spolupráci so Základnou umeleckou školou…