Mesto Spišská Belá

Upozornenie Slovenskej národnej galérie

Slovenská národná galéria Kaštieľ Strážky prostredníctvom mesta Spišská Belá informuje návštevníkov anglického parku o prebiehajúcich prácach v súvislosti s ošetrovaním drevín. V súčasnosti v parku prebieha bezpečnostný a zdravotný rez vybratých stromov. Upozorňujeme preto...

Revitalizácia Ulice Ladislava Novomeského

Mesto Spišská Belá začalo prostredníctvom spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., so stavebnými prácami na Ulici Ladislava Novomeského. Cieľom je rekonštruovať, revitalizovať a modernizovať miestne komunikácie v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou...

Dezinsekcia a opätovná deratizácia

Mesto Spišská Belá zabezpečilo dňa 13. mája 2020 pravidelne realizovanú dezinsekciu Oddychovo-vzdelávacieho areálu Krivý kút. Kolovú stavbu, ktorá tu bola postavená ako kópia obydlia pravekého človeka v roku 2012 spolu s infopanelmi a drevenými...

Kaštieľ Strážky ,,v kocke”

Školy zostávajú aj naďalej zatvorené a mnohí rodičia, ktorí sú doma na home office alebo chodia do práce, už naliehavo vnímajú záťaž. Vyčerpávajú sa im tvorivé nápady na zmysluplné trávenie času. Je preto chvályhodné,...

Ďakujeme za spoluprácu počas  koronakrízy

Od polovice marca až po tieto dni prežívame situácie, s ktorými sme doteraz nemali žiadne skúsenosti. Každý v tomto meste (na Slovensku i po celom svete) je konfrontovaný s novou realitou. Učíme sa rešpektovať...

Poteš svojho seniora

Neformálna skupinka Hernička a Občianske združenia Trochu inak v spolupráci s mestom Spišská Belá pozývajú záujemcov zapojiť sa do výzvy POTEŠ SVOJHO SENIORA. Situácia, v ktorej sme sa v rámci koronakrízy ocitli, sa dotýka vo väčšej či menšej...

Meteorologické výstrahy

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre Prešovský kraj meteorologické výstrahy. Pre okres Kežmarok platí od 10.00 do 15.00 hodiny dňa 12. mája 2020 výstraha pred vetrom 1. stupňa a od polnoci do 7.00 hodiny dňa...

Spomienka na Deň víťazstva nad fašizmom

8. máj nie je len dňom pracovného pokoja. Je to deň, ktorým si štáty starého kontinentu pravidelne pripomínajú ukončenie 2. svetovej vojny v Európe. Už 75. rokov uplynulo odvtedy, čo 8. mája 1945 kapitulovalo...

Doučovanie cez WEB

Milí rodičia, milí žiaci, študenti! V týchto časoch, keď škola prebieha inými formami ako obvykle, vznikajú rôzne nové potreby. Jednou z nich je aj doučovanie či rozvoj nových vedomostí či zručností. Niekoľko dobrovoľníkov (stredoškoláci,...

Mestské inštitúcie a budovy sú aj naďalej zatvorené

Nariadenie primátora mesta Spišská Belá z 10. marca 2020 týkajúce sa prevencie a zamedzenia šírenia ochorenia Covid-19 zostáva v platnosti aj počas mesiaca máj 2020. Znamená to teda, že v záujme prevencie šírenia koronavírusu, ochrany zdravia obyvateľov a zamestnancov...

Aplikácia na prevenciu pred ochorením Covid-19

Dávame do pozornosti možnosť využitia aplikácií pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse, jeho príznakoch a rozšírení. Ide napr. o aplikáciu Zostaň Zdravý, ktorá funguje pod operačným systémom Android  aj iOS. Aplikácia vytvára neviditeľnú...