Podujatia v meste

23. ročník Bela Mix Volley Cup 2022

Už 23. ročník jedného z najlepších volejbalových turnajov zmiešaných družstiev sa opäť uskutočnil v krásnom prostredí anglického parku kaštieľa v…

Komunálne voľby 2022

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 14. júla 2022 rozhodlo podľa § 166 zákona SNR č. 180/2014…

Belianske jedenástky 2022

Po vynútenej pauze sme sa mohli opäť stretnúť na futbalovom štadióne počas obľúbeného športovo-spoločenského podujatia Belianske jedenástky, ktoré sa konali…

Podujatia v meste