Podujatia v meste

Máš dosť životov?

Je to kampaň, ktorú pripravilo  občianske združenie IPčko, ktoré už 11 rokov poskytuje  anonymnú a bezplatnú psychologickú pomoc. Ide o pomáhajúcu,…

Podujatie „S lesníkom do lesa“

Dňa 15.8.2023 pri realizácii 8. ročníka podujatia s ,,Lesníkom do lesa“ pokračovala spolupráca Národného lesníckeho centra vo Zvolene a Lesov Mesta…

UPOZORNENIE NA DAŇOVÉ NEDOPLATKY!

Mesto Spišská Belá ako správca miestnych daní a poplatkov upozorňuje občanov na zaplatenie nedoplatkov za daň z nehnuteľností, daň za psa…

Čisté hory 2023 – 45. ročník

45. ročník podujatia Čisté hory organizovaného Správou Tatranského národného parku bude prebiehať počas dvoch mesiacov. Dobrovoľné čistenie tatranských dolín po…