Mesto Spišská Belá

Participácia mestských lesov na cezhraničnom projekte

Projekt Cesty k zdravým lesom v cezhraničnom karpatskom regióne Ukrajiny a Slovenska patrí medzi veľké infraštruktúrne projekty v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina (ENI 2014-2020), ktoré boli úspešné v procese hodnotenia podaných projektov. Slávnostný...

Vyhodnotenie súťaže Malá odstreľovačka 2019

Strelecký klub Strážky vznikol v marci 2018 a je zložený zo strelcov, priaznivcov a sympatizantov rôznych disciplín športovej streľby. Členstvo v klube má v súčasnosti 108 strelcov. Hlavným cieľom klubu je vykonávanie záujmovej činnosti...

Hauskonzert 1/2020

Obnovená tradícia hauskonzertov pokračuje v našom meste aj v roku 2020. O existencii takýchto podomových koncertov v  Spišskej Belej a takisto v ďalších spišských mestách sú historické záznamy. Základná umelecká škola Ladislava Mednyánszkeho túto aktivitu svojich študentov hudby...

Poznáme potenciálne športové talenty medzi prvákmi

Súčasní prváci sú o 1,6 – 1,8 centimetrov vyšší ako ich predchodcovia spred 50 rokov. Dievčatá dosiahli priemernú výšku 122,3 centimetra, chlapci 123,7 centimetra. Rovnako je vo vekovej kategórii 6-7-ročných detí na Slovensku nárast...

Projekt vlakových asistentov realitou

Projekt DOPAS – dopravní asistenti – má za cieľ pozitívne rozvíjať vzťahy medzi zamestnancami  Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a cestujúcimi. O pripravovanom spustení tohto projektu a nábore uchádzačov sme vás informovali v článku v...

Meteorologická výstraha

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre Prešovský kraj v súvislosti s vetrom, snežením, snehovými jazykmi a závejmi meteorologickú výstrahu. Pre okres Kežmarok platí od 13.00 hodiny dňa 4. februára 2020 a v priebehu celého 5....

Tenisový turnaj ED CUP 2020

V areáli TENISCENTRA Vysoké Tatry sa v sobotu 25. januára 2020 uskutočnil už 11. ročník amatérskeho turnaja priateľov tenisu pod názvom ED CUP 2020. Tohto turnaja sa zúčastnili nielen priaznivci tenisu zo Spišskej Belej, ale aj...

Stretnutie primátorov regiónov

Primátor nášho mesta Jozef Kuna prijal pozvanie primátora Košíc Jaroslava Polačeka na pracovné stretnutie primátorov regiónov, ktoré sa uskutočnilo 24. januára 2020 v priestoroch Historickej radnice v Košiciach. Zúčastnilo sa na ňom približne 20...

V smere na Kežmarok pribudne dopravné obmedzenie

Mesto Spišská Belá obdržalo stanovisko Okresného riaditeľstva policajného zboru v Kežmarku k žiadosti stavebníka o vyjadrenie k prenosnému dopravnému značeniu na ceste I. triedy č. 66. Dôvodom je pokračovanie stavebných prác v telese štátnej...

75. výročie oslobodenia mesta Spišská Belá

Dňa 27. januára 2020 uplynie presne 75 rokov odo dňa, keď bolo mesto Spišská Belá oslobodené. Spomienkou na túto udalosť bol Pietny akt kladenia vencov. Symbolická pietna spomienka na padlých a pozostalých je už navždy...

Stretnutie partnerov Cesty okolo Tatier

V Nowom Targu sa 23. januára 2020 uskutočnilo stretnutie zainteresovaných subjektov projektu Cesta okolo Tatier z poľskej i slovenskej strany. Naše mesto je súčasťou tohto projektu, preto sa na rokovaní zúčastnil primátor Jozef Kuna...

Oznámenia
X