Mesto Spišská Belá

Vianočný futbalový turnaj 2019

26.decembra na 2. sviatok vianočný sa v Spišskej Belej začínajú boje obľúbeného halového futbalového turnaja o Pohár primátor mesta Spišská Belá. Vianočný futbalový turnaj otvoril príhovorom prezident MŠK Slavoj Spišská Belá JUDr. Štefan Bieľak....

POKOJNÉ VIANOCE

Hudba, tanec i spev sú na tomto svete na to, aby v nás otvárali dvere emócií. K predvianočnej atmosfére umenie aj city rozhodne patria. S touto motiváciou vstupovali návštevníci do mestskej kinosály na koncert,...

Domček vianočných želaní 2019

Vianoce sa blížia každým dňom stále viac a s tým narastá aj túžobné očakávanie našich najmenších. Dôvod ich radosti je jednoduchý – prekvapenie pod stromčekom! Umenie obdarovať a potešiť krehkú detskú dušičku môže byť zložitejšie ako by...

Odvoz zmesového komunálneho odpadu počas sviatkov

Oznamujeme občanom, že počas vianočného týždňa od 23. decembra 2019 do 27. decembra 2019, prebehne zber zmesového komunálneho odpadu zberovou spoločnosťou Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., mimo zaužívaného časového harmonogramu. V pondelok...

Ceny PSK sú odovzdané

Prešovský samosprávny kraj 18. decembra 2019 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove šestnásty krát ocenil významné osobnosti a kolektívy regiónu. Ceny PSK sú najvyšším krajským ocenením. Návrhy na ocenenia predkladala verejnosť a o laureátoch...

Obmedzenie dopravy v meste Kežmarok

Slovenská správa ciest obmedzila dopravu v meste Kežmarok na ceste I/66 kvôli zlému stavebno-technickému stavu mosta M 5624 vedúceho cez rieku Poprad pri kruhovom objazde. Nosná konštrukcia mostného objektu v súčasnom stave spĺňa iba...

Posolstvo lásky z divadelných dosiek

Žiaci Základnej školy Milana Rastislava Štefánika pod vedením svojich pedagógov pripravili 17. decembra 2019 v kinosále mesta pre verejnosť veľmi pekný umelecký predvianočný večer. Plné hľadisko na úvod privítali žiaci II. B triedy, ktorým...

Vernisáž výstavy Choď a foť 2019

Dnes 17. decembra 2019 o 17.00 hodine sa v Divadle Jonáša Záborského v Prešove uskutoční verejné podujatie Vernisáž fotografickej výstavy Choď a foť 2019. Na vernisáži sa zúčastnia aj autori fotografií a v priebehu...

Súťažíme o ihrisko Žihadielko

Mesto Spišská Belá sa rozhodlo využiť poslednú možnosť registrovať sa do projektu Žihadielko 2020. Do posledného ročníka súťaže o ihrisko sa mohli zapojiť všetky slovenské mestá v jedinej súťažnej kategórii. Desať posledných ihrísk Žihadielok...

Belianske Vianoce 2019

Tie pravé Vianoce sa začínajú 24. decembra, tie belianske však prišli o trochu skôr. 15. decembra sa zišlo mnoho ľudí dobrej vôle, ktorí nám vianočnú atmosféru priniesli na námestie pred Mestský úrad v Spišskej...

Trieďme odpad aj počas vianočných sviatkov

Vianoce majú rôzne prívlastky, avšak žiaľ čoraz viac sa stávajú aj sviatkami veľkej spotreby a nadmernej tvorby odpadu. Zamyslime sa nad tým, ako by sme mohli osobne prispieť k tomu, aby boli Vianoce menej...

Predvianočný Beliansky bazár oblečenia a doplnkov

Už po druhý krát občianske združenie Trochu inak v našom meste organizovalo SWAP alebo Beliansky bazár oblečenia a doplnkov, ktorému patrilo sobotné popoludnie 14. decembra 2019 vo veľkej zasadačke mestského úradu. Tento raz sa...

9. decembra rokovalo Zastupiteľstvo PSK

V pondelok 9. decembra 2019 sa uskutočnilo zasadnutie Zastupiteľstva PSK. Poslanci prerokovali viac ako 30 bodov programu. Hneď na úvod si všetci prítomní minútou ticha uctili pamiatku obetí výbuchu v bytovom dome v Prešove. Zároveň poslanci schváli...

Oznámenia
X