Podujatia v meste

Október – Mesiac úcty k starším

25. októbra sa seniori organizovaní v dennom centre /klub dôchodcov/ stretli pri akcií „Úcta k starším“. Pozdraviť a svojím programom…

Protipandemické opatrenia počas spojených volieb

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal v súvislosti so spojenými voľbami dňa 29. októbra 2022 odporúčania na dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických…