Mesto Spišská Belá

V mestskej knižnici sa nachádza 25 279 knižných publikácií

Stručná správa z činnosti mestskej knižnice Mestská knižnica v Spišskej Belej poskytovala v roku 2017 okrem výpožičky literatúry svojim čitateľom aj služby rôzneho charakteru, ako poskytovanie informácii návštevníkom knižnice, umožňovanie prístupu na internet, sprostredkúvala...

Úprava hniezda bociana bieleho na ul. Kpt. Nálepku

Bocian biely (Ciconia ciconia) je jeden z najznámejších vtáčích druhov a to predovšetkým preto, že tento veľký vták patriaci medzi brodivce, žije v blízkosti ľudí, v kultúrnych regiónoch. Prechod z prírodného prostredia medzi ľudí...

Návrh štúdie na úpravu parku M. R. Štefánika

Mesto Spišská Belá v súlade so schváleným zámerom znovuobnovenia sochy Milana Rastislava Štefánika dalo vypracovať pracovný návrh projektovej štúdie na stavebnú úpravu parku pri evanjelickom kostole, v ktorom bude osadená nová socha M. R. Štefánika. Štúdia...

Vytvor oficiálnu znelku mesta Spišská Belá

Mesto Spišská Belá vyzýva všetkých, ktorí majú chuť, možnosť a hudobný sluch, aby sa zapojili do súťaže „Vytvor oficiálnu znelku mesta Spišská Belá.” Podmienky súťaže: Termín realizácie: do 15. mája 2018 Dĺžka znelky: min....

Oznámenia
X