Mesto Spišská Belá

Zamatová kvapka krvi

Mesto Spišská Belá organizuje pravidelne v spolupráci s popradskou pobočkou Národnej transfúznej stanice bezplatné darovanie krvi, ktoré sú známe aj pod názvami Valentínska kvapka krvi vo februári a Primátorska kvapky krvi v júni. Vďaka...

Beliansky turistický pochod 2018.

„Aký krásny deň, nejdeme niekam na túru?“ Takto určite začínala sobota 13. októbra v mnohých domácnostiach, nielen v Spišskej Belej. Beľania však mali o rozhodnutie kam ísť postarané. Mesto Spišská Belá i tento rok...

Mobilný zber nebezpečných odpadov a elektroodpadov – už zajtra!

V našom meste prebehne počas štvrtka 11.10.2018 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov a elektroodpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky,...

Stále môžete nominovať NAJ dobrovoľníka alebo spolok zo Spišskej Belej

Oceňovanie dobrovoľníkov Mesta Spišská Belá – PREDĹŽENIE NOMINÁCIE a POZVÁNKA na slávnostné oceňovanie Mesto Spišská Belá v spolupráci s mládežníckym parlamentom sa rozhodla predĺžiť obdobie nominácie dobrovoľníkov – a to do 16. novembra 2018, a rozšíriť nomináciu aj o možnosť nominovať...

Strelecký klub Strážky – podporte ho !

  STRELECKÝ KLUB STRÁŽKY so sídlom Ladislava Medňanského 1067/40,059 01 Spišská Belá, IČO: 51472503, e-mail: skstrazky@gmail.com tel: +421 950 865 082 www.skstrazky.sk Prosba o finančný príspevok na vzduchové pušky a vybavenie prenosnej strelnice. Strelecký...

Dotácia na kamerový systém vo výške 10 tis. EUR

Mestu Spišská Belá bude poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na projekt „Mestský kamerový systém v Spišskej Belej“, v rámci ktorého je naplánované obstarať 3 špeciálne kamery s funkciou čítania evidenčných čísel vozidiel. Tieto kamery...

Pozvanie na zasadnutie MsZ dňa 11.10.2018

P O Z V A N I E         V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m     zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá, ktoré ...

Projekt na vybudovanie vodozádržných opatrení v Spišskej Belej

Mesto Spišská Belá pripravil a podalo projekt na získanie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ v rámci operačného programu – Kvalita životného prostredia, na riešenie vodozádržných opatrení v Spišskej Belej. Cieľom projektu je adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny...

Spustenie novovybudovaného nástupišťa na zastávke Strážky

Železnice Slovenskej republiky dňa 1. októbra 2018 spustili do prevádzky novovybudované nástupište železničnej zastávky Strážky. Podľa vyjadrenia Železníc SR na tomto novom nástupišti bude budúci rok vymenený prístrešok pre cestujúcich, nakoľko železnice práve realizujú...

Projekt na podporu opatrovateľskej služby

Mesto Spišská Belá pripravilo a podalo projekt v rámci výzvy Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s cieľom získania finančných prostriedkov z EÚ na podporu opatrovateľskej služby v meste Spišská Belá. Hlavným cieľom tohto projektu je...

Oznámenia
X