Mesto Spišská Belá

Začali sa práce na obnove fasády Face-clubu

Dnes – 10. septembra 2019 – sa začali práce na obnove fasády Face-clubu. Vedeniu nášho mesta sa na projekt s názvom: ,,Obnova fasády meštianskeho domu na Petzvalovej ul. č. 16 v Spišskej Belej” v...

Údržba Belianskeho potoka

Začiatkom mája 2019 začal Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia Dunajca a Popradu, ako správca vodného toku, prostredníctvom zhotoviteľa s prácami na úprave a oprave opevnenia svahov koryta Belianskeho potoka. Beliansky potok je...

Belianska 25 – cyklomaratón

Bicyklovanie je nielen šport, ale aj zábava a relax. Šetrí životné prostredie a zlepšuje našu kondíciu. Podporiť ho môžeme rôznymi spôsobmi, napr. tým, že si bicykel zvolíme ako svoj dopravný prostriedok na cestu do práce,...

Terénne úpravy na Mierovej ulici

V máji 2017 začali medzi obchodným domom a sídliskom na Mierovej ulici stavebné práce súkromných investorov v súvislosti s výstavbou polyfunkčných dvojpodlažných objektov. Hrubé stavby šiestich polyfunkčných prevádzok už boli dokončené, a preto mesto...

Plánujeme 4. zmenu územného plánu

Mesto Spišská Belá v najbližšej dobe plánuje prípravu 4. zmien a doplnkov územného plánu. Vaše žiadosti o zmenu v územnom pláne môžete podávať v pracovných dňoch u p. Ing. Kleinovej (tel. č. 052/4680 512,...

V areáli lomu v Tatranskej Kotline sme odstránili ohniská

Mesto Spišská Belá ako vlastník pozemku kameňolomu v Tatranskej Kotline zabezpečilo prostredníctvom pracovníkov Verejno-prospešných služieb mesta v závere leta čistenie tohto prírodného prostredia. Lokalita starého kameňolomu sa nachádza na severnom okraji tatranskej liečebnej osady....

Školy rozbiehajú nový školský rok 2019/2020

Za prázdninami sme definitívne zatvorili bránu, aby sa pre školopovinných žiakov v našom meste mohla otvoriť iná brána, tá školská. Pre niektorých sa tak 2. septembra 2019 stalo po prvýkrát, pre niektorých poslednýkrát a...

Jesenné upratovanie 10.10., 18.10.-19.10.2019

V našom meste prebehne počas štvrtka 10.10.2019 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie...

Jubilejná 10. Svätohubertská omša

V sobotu 31. augusta 2019 sa od 10. hodiny konala tradičná Svätohubertská omša, organizovaná poľovníkmi Mestského poľovníckeho spolku (MPS) POĽANA so sídlom v Spišskej Belej. Záujemcovia sa preto stretli pri Kaplnke svätého Huberta (patróna...

Informácia zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

  Dňa 26. augusta 2019 zasadalo zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Predmetom rokovania bol program so 40 bodmi. Poslanci sa venovali najmä týmto témam: Úprava rozpočtu PSK pre rok 2019 bola jednou z hlavných...

Oslavy 75. výročia SNP

29. augusta 2019 sa členovia SZPB Spišská Belá zúčastnili na celoštátnych oslavách 75. výročia SNP v Banskej Bystrici. Výročie Slovenského národného povstania bolo príležitosťou   pre nás všetkých vrátiť sa v mysli do týchto nedávnych...

Nový kontajner na autobatérie

Použité batérie a akumulátory patria medzi nebezpečný odpad, s ktorým treba náležite nakladať. Ak vybitá batéria skončí v koši a následne na skládke odpadov, môže spôsobiť znečistenie pôdy alebo vody, preto je dôležité, aby...

Seniori S LESNÍKOM DO LESA

Koncom augusta 2019 zorganizovala spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, spol. s r. o., v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene v okolí Náučného lesníckeho chodníka Fľak zážitkový program pre seniorov S lesníkom do...

Protipovodňové opatrenia v mestských lesoch

V súvislosti so zmenou klímy pozorujeme v našich geografických podmienkach počas letných mesiacov regionálny nárast teploty vzduchu so zvýšeným obsahom vodnej pary, čo sa následne odráža v častejšej frekvencii výskytu mimoriadne až extrémne vysokých...

Oznámenia
X