Mesto Spišská Belá

Pri Šarpanci sa na jar očakáva výstavba križovatky

Obyvateľom Spišskej Belej je už dlhšie známe, že lokalita v blízkosti Šarpanca je v zmysle platného územné plánu mesta určená ako plocha rekreačnej vybavenosti a tiež plocha hospodárskeho dvora – agrofarmy. Stavebný úrad mesta...

X. Podhaliansky beh na lyžiach v Novom Targu

V susednom Poľsku sa v sobotu 9. februára 2019 uskutočnil X. Podhaliansky beh na bežkách.  Trasa desiateho ročníka pretekov viedla  tradične okolo prírodnej rezervácie Bor na Červenom. Štart a cieľ boli  na letisku v Novom Targu....

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva 31.1.2019

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) sa svojom zasadnutí dňa 31. januára 2019 venovalo aj týmto témam: Poslanci vzali na vedomie  informácie  o základných právnych predpisoch  mesta MsZ vzalo na...

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej Belej hodnotila svoju činnosť za uplynulý rok a predstavila plán na rok 2019

V utorok 22.1.2019 sa v Belanskej vinárni  uskutočnila Výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej Belej, na ktorej sa prejednávali všetky oblasti činnosti organizácie  a boli zhodnotené výsledky hospodárenia za rok 2018. Zároveň bol prerokovaný a schválený ...

Európsky deň 112

Európa si 11. februára symbolicky pripomenie Európsky deň čísla tiesňového volania 112. Zámer zaviesť jednotné číslo tiesňového volania sa podarilo zrealizovať  v roku 1991. Dôvodom bolo vytvoriť popri existujúcich národných číslach tiesňového volania jedno...

Historický moment v dejinách Spiškobelianskeho spravodaja

V týchto dňoch dostávate zadarmo do schránok vašich domácností januárové číslo mestských novín. Mesto Spišská Belá ich vydáva od septembra 2003 pre svojich občanov. V priebehu nasledujúcich šestnástich rokov došlo bezpochyby k obsahovému aj dizajnovému napredovaniu. Rok...

Halový turnaj SŽ a MŽ FAM Poprad

V nedeľu 27.1.2019 sa v priestoroch modernej Arény Poprad uskutočnil turnaj v halovom futbale, ktorý bol určený pre kategórie U15 a U13, teda chlapcov narodených po 1.1.2004, respektíve chlapcov narodených po 1.1.2006. Našimi súpermi...

Školské jedálne v našom meste nevaria z poľskej hovädziny

Naposledy v marci 2017 slovenské úrady riešili, potravinový škandál s hovädzím mäsom dovážaným z Brazílie, ktoré nespĺňalo hygienické štandardy na konzumáciu. Momentálne sa na verejnosť dostali zábery a praktiky niektorých poľských spracovateľov hovädziny, ktorí do obchodnej siete distribuovali...