Mesto Spišská Belá

Mestský úrad od 13. 10. 2020 zatvorený

Oznamujeme občanom, že od 13. 10. 2020 od 7:30 až do odvolania bude na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 645 z 12. októbra 2020 o zákaze zhromažďovania v rámci vyhláseného núdzového stavu fungovať Mestský úrad...

Prebehnú kontroly registrácie chovov ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa SR usmernila regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) s terminovanými úlohami, ktoré je v súvislosti s Africkým morom ošípaných a registráciou domácich chovov potrebné realizovať. Na základe toho bola...

Víťazný projekt – Do formy na čerstvom vzduchu

Počas septembra 2020 mali obyvatelia mesta možnosť hlasovať v predajni COOP Jednota v Spišskej Belej za jeden z troch projektov predložených v rámci výzvy Nadácia COOP Jednota. 4. ročník Programu na podporu lokálnych komunít...

Nové letecké zábery mesta Spišská Belá

Mesto Spišská Belá v spolupráci so spoločnosťou CBS spol, s.r.o., pripravilo v roku 2020 opäť letecké fotenie nášho mesta a jeho okolia. Nové aktuálne letecké zábery z mesta Spišská Belá nájdete v priloženej galérii.

Mestská polícia zameraná na odpady

Príslušníci Mestskej polície v Spišskej Belej v priebehu uplynulého pol roka vykonávali intenzívne monitorovanie stojísk kontajnerov na odpad, nakoľko tu dochádza k častému porušovaniu platnej legislatívy. Všeobecne záväzné nariadenie mesta o nakladaní s odpadmi...

Jesenná deratizácia sídlisk

Mesto Spišská Belá zabezpečilo prostredníctvom spoločnosti Deratox Bio dňa 06. októbra 2020 odborne realizovanú deratizáciu okolia bytoviek na sídlisku Družstevná a Mierová. Regulácia hlodavcov s vysokou reprodukčnou schopnosťou bola vykonaná aj pri bytových domoch...

OZNAM CVČ: Stretnutie rodičov 12.10.2020

OZNAM CENTRA VOĽNÉHO ČASU: STRETNUTIE RODIČOV 12.10.2020 O 16:00 HOD. V BÝVALOM KINE MESTA. Nakoľko sa na stretnutí rodičov nezúčastnila nadpolovičná väčšina, opätovne zvolávame stretnutie rodičov za účelom volieb do Rady školy. Dôrazne prosíme...

Pripomenutie povinnosti nosenia rúšok

Pripomíname všetkým občanom a návštevníkom mesta, že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7852/2020 zo dňa 29. 9. 2020 sa s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00 až do odvolania...

Rozvrh CVČ na mesiac október 2020

Rozvrh CVČ na mesiac október 2020 Na základe prevencie šírenia koronavírusu budú telovýchovné krúžky svoju činnosť realizovať za dodržania prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení nasledovne. Pondelok: od 13:30 Športové hry ZŠ Štefánikova- ihrisko žingorka...

Belianska jaskyňa – do odvolania zatvorená

Na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR a krízového štábu Štátnej ochrany prírody SR v súvislosti s preventívnymi opatreniami na predchádzanie vzniku a šíreniu COVID-19, budú všetky prevádzky sprístupnených jaskýň pre verejnosť...

Núdzový stav

O Z N A M  NÚDZOVÝ STAV V súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID-19 dnes Vláda SR vyhlásila núdzový stav. Ten bude platiť od zajtra, t.j. dňom 1. októbra 2020 na postihnutom území Slovenskej republiky. Núdzový stav...

Oznámenia
X