Aktuality
Počet zobrazení 2K

Spoločne za zelenšiu budúcnosť

V duchu obnovy a záväzku voči prírode, predovšetkým jej samotným naprávaním škôd spôsobených prírodnými katastrofami, ktoré zasiahli aj naše lesné porasty mestských lesov, ale zároveň aj posilnenie väzby medzi komunitou a prírodou, ktorá nás obklopuje zorganizovala spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., v dňoch od 7. mája do 11. mája 2024 jubilejný 10. ročník dobrovoľníckej akcie „Zasaď si svoj strom“. Týmto jubilejným ročníkom sme si pripomenuli 20 rokov od ničivej vetrovej kalamity z 19. novembra 2004 a 250 rokov od narodenia priekopníka lesníctva Jozefa Dekréta Matejovie.  Do uvedenej činnosti sa aktívne zapojilo až 150 účastníkov a to zo Špeciálnej základnej školy a základných škôl M. R. Štefánika a J. M. Petzvala zo Spišskej Belej, obyvatelia s rodinnými príslušníkmi zo Spišskej Belej a Tatranskej Kotliny a pracovníkov mestských lesov. Vysadilo sa celkovo 4 025 stromčekov na viacerých lokalitách, a to v Suchej a Čiernej doline, pri Tatranskej Kotline, na Pálenici a v Babej doline, v druhovom zložení jedľa, smrek a buk. Mestské lesy zároveň poskytli aj 40 stromčekov na postupnú obnovu lesného porastu v okolí Belianskeho rybníka, ktorých zalesnenie zabezpečila Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu zo Spišskej Belej a občianske združenie Srdcom Belančan zo Spišskej Belej. Za účasť na tejto zmysluplnej akcii a výsadbu sadeníc v mestských lesoch patrí všetkým veľké poďakovanie.

Počas uplynulých ročníkov podujatia „Zasaď si svoj strom“  bolo spolu v mestských lesoch vysadených už viac ako 19 000 stromčekov. Ďakujeme!

Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá s. r. o.  tento rok v mestských lesoch vysadila 127 000 stromčekov v druhovom zložení buk (57 400 ks), jedľa (30 800 ks), smrek (15 000 ks), smrekovec (9 450 ks), jelša (1 000 ks), brest (1 050 ks), borovica (3 000 ks), lipa (150 ks), javor (8 500 ks), breza (500 ks) a kosodrevina (50 ks), čiže 11 druhov drevín. Okrem nových kalamitných plôch sa zalesnili aj staršie plochy, kde vysadené stromčeky z rôznych príčin odumreli. Sadenice sa vysádzali tiež na plochách tzv. podsadby a zalesnili sa aj nevyužité pasienky. Mestské lesy za svoju tridsaťročnú existenciu vysadili celkovo už 6,45 milióna stromčekov.

Po nevyčísliteľných škodách spôsobených vetrovou a lykožrútovou kalamitou je viac než kedykoľvek predtým dôležité spojiť naše sily a prispieť k regenerácii a obnove našich lesov, ktorá trvá aj niekoľko desaťročí. Akcia „Zasaď si svoj strom“ je zmysluplnou výzvou pre všetkých, ktorí chcú priložiť ruku k dielu a zúčastňovať sa na výsadbe nových stromčekov v postihnutých oblastiach.

Význam takejto akcie spočíva predovšetkým:

  • Praktická pomoc prírode: Každý vysadený stromček pomôže obnoviť lesný ekosystém.
  • Vzdelávanie a osveta: Učíme sa viac o význame lesa pre našu planétu a o tom, ako môžeme prispieť k jeho ochrane.
  • Komunitný duch: Spoločne strávený čas pri práci pre dobrú vec posilňuje puto lesníkov s komunitou, ako aj v rámci samotnej komunity.
  • Dedičstvo pre budúce generácie: Vytvárame zelenšie a zdravšie prostredie pre naše deti.

Autor článku: Ing. František Pisarčík, Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o.

Najnovšie články