Aktuality
Počet zobrazení 924

Dezinsekcia a deratizácia

Mesto Spišská Belá zabezpečilo dňa 26. júna 2024 pravidelnú dezinsekciu Oddychovo-vzdelávacieho areálu Krivý kút. Kolovú stavbu, ktorá tu bola postavená ako kópia obydlia pravekého človeka, mesto dezinsekuje z dôvodu bezpečnosti návštevníkov. Odborne spôsobilá osoba vykonala postrek stavby, vďaka ktorému je zabezpečená preventívna ochrana návštevníkov rašeliniska s dlhodobým účinkom. Naďalej však v prírode odporúčame myslieť na to, že útok hmyzu môže vyvolať vôňa kozmetiky, prudké pohyby, alebo aj náhodné porušenie hniezda. Ak ste alergickí na hmyzí jed, noste so sebou pohotovostný balíček (adrenalínové pero, sprej proti zúženiu priedušiek a lieky).

Mesto zároveň zabezpečilo aj pravidelnú odborne realizovanú deratizáciu ďalších verejných priestranstiev – okolia bytových domov na uliciach Družstevná, Mierová a Petzvalova. Samospráva realizuje uvedenú činnosť v súlade s právnymi predpismi na verejných priestranstvách preventívne, nakoľko vývojový cyklus myšovitých hlodavcov je veľmi rýchly a pri vhodných podmienkach hrozí reálne nebezpečenstvo ich premnoženia. Prostriedky na deratizáciu v podobe mäkkej návnady odborní zamestnanci vkladali priamo do dier a štrbín hlodavcov, so zámerom predísť vzniku nežiaducich otráv. Napriek tomu však upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách a zabránili tým kontaktu zvierat s návnadami či ich požitiu.

Najnovšie články