Author: Ľubomír German

Plánovaná dezinfekcia verejných priestranstiev

Mesto Spišská Belá oznamuje všetkým svojim obyvateľom i návštevníkom, že na štvrtok 20. augusta 2020 je naplánovaná dezinfekcia verejných priestranstiev v meste Spišská Belá a mestskej časti Strážky. Ide predovšetkým o exponované miesta, kde je predpokladaný zvýšený...

Servis mestského rozhlasu

Mesto Spišská Belá oznamuje občanom, že v termíne 19. – 20. augusta 2020 (streda – štvrtok) bude prebiehať pravidelný servis mestského rozhlasu. Ďakujeme za pochopenie.

Stretnutie s Norou Baráthovou

Obec spisovateľov Slovenska pripravila na rok 2020 projekt s názvom „Stretnutia v literárnych kluboch.“ Zámerom bolo uskutočniť stretnutia s čitateľmi a záujemcami o literárnu tvorbu a priblížiť im prácu slovenských autorov. Jedno zo stretnutí sa uskutočnilo aj v našom meste....

Pandemický plán pre prípad pandémie v SR

Pre ďalšiu vlnu pandémie ochorenia COVID-19 má Slovensko nový pandemický plán, ktorý definuje jasné pravidlá fungovania a zabezpečuje pripravenosť SR, nielen pri pandémii ochorenia COVID-19, ale pri každej vážnej pandémii akútnych respiračných ochorení. Pandemický...

Prešovský kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Najviac sčítaných obcí má v rámci republiky Prešovský kraj,...

Otvorenie Denného centra Spišská Belá – Strážky

V priebehu mesiaca júl 2020 mesto Spišská Belá obdržalo od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade súhlas s uvedením Denného centra Spišská Belá – Strážky do prevádzky, vrátane schválenia prevádzkového poriadku, čo...

Oznámenia
X