Aktuality
Počet zobrazení 782

Pripomenutie distribúcie lístkov na Chodník korunami stromov – už túto sobotu (11. 5. 2024)

Pripomíname obyvateľom mesta, že distribúcia lístkov na Chodník korunami stromov v Bachledovej doline sa uskutoční už túto sobotu 11. mája 2024 od 9:00 do 12:00 v zasadačke Mestského úradu (vchod do bývalej kinosály) za podmienok popísaných v tomto článku:

  • pri prevzatí „Voľnej vstupenky pre 1 osobu“ je potrebné predložiť občiansky preukaz, resp. iný doklad totožnosti (napr. preukaz poistenca, cestovný pas alebo iný doklad) preukazujúci trvalý pobyt v našom meste (prechodný pobyt sa neakceptuje),
  • vstupenky môže prevziať iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt v Spišskej Belej. Táto osoba môže prevziať vstupenky aj najbližším rodinným príslušníkom (rodičia, starí rodičia, deti, manžel/ka, súrodenci) po preukázaní ich dokladov totožnosti (každej osoby, na ktorú sa má vstupenka vydať),
  • deti do 3 rokov majú vstup na chodník zdarma (tzn. vstupenku nepotrebujú a nemajú na ňu nárok – deti narodené po 31. 10. 2021),
  • nárok na vstupenky nemajú ani tí obyvatelia, ktorí si ich vyzdvihli v minulom roku (2023),
  • nárok na vstupenky majú iba tí obyvatelia mesta, ktorí majú vysporiadané všetky záväzky voči mestu (miestne dane a poplatky, vývoz smetí, nájomné a pod.) do 30. 4. 2024. Ak svoje záväzky uhradíte po tomto termíne, prineste so sebou potvrdenie kvôli overeniu počas distribúcie lístkov na chodník,
  • vstupenky nie je možné zarezervovať,
  • voľná vstupenka zahŕňa jednorazový vstup na Chodník korunami stromov, vrátane obojsmernej jazdy kabínkovou lanovkou,
  • platnosť vstupenky je časovo obmedzená do konca letnej sezóny (31. 10. 2024), neplatí však v termíne 9. – 11. 8. 2024 (Goralské folklórne slávnosti)
  • vstupenku – poukaz je potrebné vymeniť v Infocentre strediska za platnú vstupenku,
  • vstupenku – poukaz nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

Ak sa v sobotu 11. mája nevydajú všetky vstupenky, ich distribúcia bude pokračovať podľa rovnakých pravidiel od pondelka 13. mája v čase bežných otváracích hodín odd. kultúry MsÚ (RTIC, Petzvalova 17) až do ich minutia. Zároveň informujeme, že platnosť lístkov vydaných v minulosti skončila termínom vyznačeným na lístkoch a nie je už možná ich výmena.

Najnovšie články