Aktuality
Počet zobrazení 1K

Oceňovanie žiakov ZŠ a ZUŠ

Teploty  sa šplhajú čoraz vyššie a vo vzduchu cítiť predzvesť letných radostí. Školopovinné deti, ale i učitelia odrátavajú posledné dni  aktuálneho školského roka. Všetci sa tešia na vytúžený oddych. Tí, ktorí cez školský rok zaznamenali viacero úspechov a reprezentovali svoju školu i mesto na školských a mimoškolských aktivitách sa zúčastnili na slávnostnom oceňovaní najlepších žiakov našich základných škôl.

Stredajšie predpoludnie, 26. júna 2024, patrilo práve týmto deťom. V sobášnej miestnosti Mestského úradu odzneli pochvalné aj povzbudivé slová. Pri tejto príležitosti boli deti ocenené diplomom a knihou. Pán primátor všetkým poďakoval za vynikajúce školské výsledky a reprezentáciu školy a nášho mesta. Na úplný záver povzbudil deti, aby svoj dar či talent zdieľali medzi svoje okolie a najmä medzi svojich rovesníkov a tým podporili ich ďalšie napredovanie.

Ocenení žiaci za školský rok 2023/2024

ZŠ M.R. Štefánika

 1. ročník – Ján Gáborčík
 2. ročník – Gréta Majerová
 3. ročník – Joachim Tomas
 4. ročník – Salome Bočkaiová
 5. ročník – Johanka Tomasová
 6. ročník – Zuzana Scholtzová
 7. ročník – Alexandra Lenďáková
 8. ročník – Viktória Mosorjaková
 9. ročník Ján Zamkovský

 

ZŠ J. M. Petzvala

 1. ročník – Zuzana Germanová,
 2. ročník – Alžbeta Zadžorová
 3. ročník – Samuel Halčin
 4. ročník – Miriam Valeková
 5. ročník – Veronika Šoltýsová
 6. ročník – Tadeáš Ščurka
 7. ročník – Erik Kušmírek
 8. ročník – Katarína Šoltýsová
 9. ročník – Andrej Porubovič

V popoludňajších hodinách v priestoroch kinosály mesta pokračovalo oceňovanie najlepších žiakov, tentokrát Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho.

Výtvarný odbor základnej umeleckej školy sa každoročne zapája do niekoľkých národných i medzinárodných súťaží detskej výtvarnej tvorby. A tak ako po iné roky,  aj tento školský rok získali  žiaci Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho množstvo ocenení.

Tieto ocenenia pochádzajú z rôznych národných a medzinárodných súťaží ako napríklad:

Medzinárodná detská výtvarná výstava v Lidiciach, ktorá má už viac ako 50 ročnú tradíciu a zúčastňujú sa jej deti naozaj z celého sveta, celoslovenská výtvarná súťaž Výtvarný Sirk, s témou „Môj najväčší životný vzor“ , medzinárodná výtvarná súťaž v Poľsku „Veľkí známi a neznámi“ , medzinárodná detská výtvarná súťaž Bienále portrétu Košice, súťaž „Frivaldského prírodovedná ilustrácia“, poľská medzinárodná výtvarná súťaž v Toruni, medzinárodná výtvarná súťaž s názvom Žitnoostrovské pastelky, medzinárodná súťaž Karpatské bienále grafiky detí a mládeže, celoslovenská literárna a výtvarná súťaž DÚHA v Starej Ľubovni, medzinárodná súťaž Malé grafické formy vo Vrútkach, známa súťaž „Bohúňova paleta“, medzinárodná výtvarná súťaž „Ríša Fantázie“,  medzinárodná detská výtvarná súťaž malých formátov „MinirestArt“v Srbsku a uznávaná medzinárodná výtvarná súťaž v Bitole v Macedónsku.

Ocenení žiaci vo výtvarnom odbore:

Adéla Habiňáková, Zuzana Uličná, Ľubomír Kučera, Matias Vnenčák, Gréta Majerová, Hugo Majer, Tobias Bartkovský, Paulína Britaňáková, Samuel Pitoňák, Liliana Beskidová, Bibiana Kernerová, Michal Vaško, Nikola Kostková, Matej Frankovský, Diana Tomasová, Adela Pacigová, Katarína Rusňáková, Sofia Zavadská, Veronika Vdovjaková, Dávid Gužiak, Ema Kolumberová, Karmen Mária Hutniková, Matúš Halčín, Viktória Šajtyová, Zuzana Scholtzová, Adam Ulbrich, Tamara Kubisová, Zuzana Chlebáková, Erika Monková, Katarína Odumorková, Katarína Šoltýsová, Veronika Šoltýsová, Jakub Venglarčík, Johanka Bohunická, René Besid, Denis Bartkovský, Salome Strelová, Maroš Richter, Matej Gaborčík, Eliška Ďurišová, Natália Pitoňáková, Karolína Hoholová, Ida Troppová, Alžbeta Germanová, Gregor Vaverčák, Ester Bočkaiová, Emília Majerčáková, Kristián Gancarčík, Sofia Olšavská, Daniel Jankura, Rebeka Grivalská, Svetlana Grivalská, René Penxa, Alex Koč, Diana Ovčariková, Henrieta Vaverčáková, Kristína Kovalčíková, Laura Chovaňáková, Alexandra Ovčariková, Martina Krejnusová, Adam Paciga, Anna Farkašová, Bianka Pitoňáková, Katarína Olekšáková, Kristína Fudalyová, Monika Halčinová, Nela Krempaská, Alžbeta Zadžorová, Tatiana Palušáková, Tatiana Vadovská, Nela Ferencková, Patrik Žemba, Jakub Mingyar, Matúš Kovalčík, Katarína Fiamčíková, Michaela Kovalčíková, Alexandra Lenďáková, Maya Kovalčíková, Nela Tomasová, Viktória Slamená, Daniela Venglarčíková, Markus Kušmírek, Peter Vaverčák, Radoslava Šperková, Elizabeth Simonisová, Deniel Kostka, Sofia Giľaková, Tamara Chovaňáková, Bruno Kniha, Lujza Majerová, Melánia Mešárová, Maroš Ružbaský, Sofia Neupauerová, Dorota Matavová, Zuzana Germanová, Tamara Petriková, Paulína Kostková, Teodor Gallik, Bruno Kniha, Samuel Peter Zemjanek, Nina Britaňáková

Ani hudobný odbor nezaostáva vo svojich úspechoch a  v našom meste máme niekoľko hudobne nadaných žiakov, ktorí si za tento školský rok vyslúžili  ocenenia na súťažiach, ale i uznanie svojho okolia.

Ocenení žiaci v hudobnom odbore:

 Individuálne súťaže:

Akordeónová súťaž  „ akordeón pod Tatrami“ v Lendaku

I.kategórii sólový akordeón v zlatom pásme  Ján Kovalčík.
II.kategórii sólový akordeón v striebornom pásme Martin Nebus
V III.kategórii sólový akordeón v zlatom pásme  Michal Rusnák.
V I.kategórii v ľudovej hudbe získal 1.miesto Jozef Neupauer a 2.miesto Ján Kovalčík.
III.kategórii ľudovej hudbe získal 2.miesto Richard Tomas, Michal Rusnák sa
umiestnil v zlatom pásme a Kristián Gallik sa umiestnil v striebornom pásme.

Popradské klavírne pódium

Zlaté pásmo- Bohumil Bohunický

Strieborné pásmo- Ema Živčáková

Spevácka súťaž Petra Dvorského v Košiciach

Strieborné pásmo – Alžbeta Germanová

Bronzové pásmo – Tereza Bočkajová

Smižianska gitara  v Smižanoch

Strieborné pásmo- Dávid Vida

Celoslovenská klavírna súťaž Pianoforte v Starej Ľubovni

Bohumil Bohunický – strieborné pásmo

Martina Štupáková – čestné uznanie

 Klavírna súťaž v Michalovciach Poetika klavíra

Bohumil Bohunický – strieborné pásmo

Martina Štupáková – bronzové pásmo

Snežný Oscar v Ľubovnianskych kúpeľoch

Bohumil Bohunický – 2.miesto v inštrumentálnej hre

Ocenenie za úspešnú reprezentáciu ZUŠ a mesta Spišská Belá získali za výnimočné prevedenie muzikálu Mrázik títo žiaci: 

Literárno – dramatický odbor:

 1. Adrián Vošček
 2. Petronela Mačičáková
 3. Radoslava Šperková
 4. Tomáš Halčin
 5. Michaela Kovalčíková
 6. Sofia Chovaňáková
 7. Svetlana Grivalská
 8. Liana Makulová
 9. Lenka Martvoňová

Tanečný odbor:

 1. Miriam Grigerová
 2. Daniel Štefaňák
 3. Dominika Novajovská

Hudobný odbor, Akordeóny :

 1. Michal Rusnák
 2. Kristián Gallik

Zbor :

 1. Andrášová Karin
 2. Krajancová Mária
 3. Kučerová Nina
 4. Pitoňáková Natália
 5. Ferencková Tatiana
 6. Gancarčíková Tatiana
 7. Kovalčíková Ivana
 8. Mosorjaková Veronika
 9. Simonisová Elizabeth
 10. Ziburová Natália
 11. Bednarčíková Kristína
 12. Farkašová Ema
 13. Ovčariková Michaela

Štvorručný klavír: Martina Štupáková a Adriana Valeková

Komorné gitarové zoskupenie:

 1. Leo Kovalčík
 2. Andrej Porubovič
 3. Samuel Pješčák
 4. Katarína Fiamčíková
 5. Ján Mešár
 6. Patrik Šperka

Hra v orchestri:

 1. Marek Krajanec
 2. Dominika Eliášová
 3. Mária Krajancová
 4. Sonja Pohorelská
 5. Zuzana Beličáková
 6. Sabína Halčinová
 7. Alžbeta Germanová
 8. Henrieta Vaverčáková
 9. Zuzana Porubovičová
 10. Martin Slodičák
 11. Barbora Slivinská
 12. Ema Hvizdošová
 13. Melánia Stolarčíková
 14. Anna Farkašová
 15. Samuel Krigovský
 16. Zuzana Scholtzová
 17. Maroš Richter
 18. Samuel Gumulák
 19. Teodor Gallik
 20. Lucia Plišková

Všetkým deťom,  pedagógom a zamestnancom škôl ďakujeme za ich celoročnú snahu,  prajeme príjemný oddych a  prázdniny plné zážitkov a inšpirácií do nového školského roka.

 

 

 

 

 

 

 

Najnovšie články