Mesto Spišská Belá vydáva rybárske lístky na základe predloženého a platného dokladu totožnosti (Občiansky preukaz – OP) na Regionálnom turistickom a informačnom centre (RTIC) v otváracích hodinách a dňoch RTIC.

Poplatok za vydanie rybárskeho lístka je určený zákon č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a zmien.

Rybársky lístok vydáva mesto na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

Informácie

Rybárske lístky je možné vybaviť v RTIC (Oddelenie Regionálneho a turistického centra, vchod zboku budovy Mestského úradu) u Mgr. Marty Grivalskej alebo Ing. Veroniky Ivančákovej.

Tel.: 052/46 80 520

E-mail: marta.grivalska@spisskabela.sk, ivancakova@spisskabela.sk.

Na vydanie rybárskeho lístka sa zľava ZŤP nevzťahuje.

Detské rybárske lístky sa vydávajú deťom bezplatne a na základe vyplneného súhlasu zákonného zástupcu na vydanie rybárskeho lístka pre dieťa mladšie ako 15 rokov.

Súhlas zákonného zástupcu  na vydanie rybárskeho lístka pre dieťa mladšie ako 15 rokov nájdete v prílohe pod článkom.

 

Cenník

Obdobie Cena
Týždenný RL 1,50 €
Mesačný RL 3,00 €
Ročný RL 7,00 €
Trojročný RL 17,00 €
Vydanie duplikátu 1,50 €

V rámci opatrení pre vzniknutú situáciu s COVID-19 prosíme žiadateľov o rybárske lístky, aby sa dohodli vopred na vydaní štátneho rybárskeho lístku prostredníctvom telefónu alebo emailu. Ďakujeme za pochopenie!

Názov prílohy Odkaz
Súhlasné stanovisko zákonného zástupcu Stiahnuť