Navigácia

Rybárske lístky

Mesto Spišská Belá vydáva rybárske lístky na základe predloženého a platného dokladu totožnosti (Občiansky preukaz – OP) na Regionálnom turistickom a informačnom centre (RTIC) v otváracích hodinách a dňoch RTIC.

Poplatok za vydanie rybárskeho lístka je určený zákon č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a zmien.

Rybársky lístok vydáva mesto na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

Informácie

Rybárske lístky je možné vybaviť v Regionálnom turistickom informačnom centre.

Osoby zodpovedné za rybárske lístky:

Antonia Pacigová
Telefónne číslo: 052/46 80 520
E-mail: pacigova@spisskabela.sk
Kancelária: Regionálne turistické a informačné centrum (RTIC)

Na vydanie rybárskeho lístka sa zľava ZŤP nevzťahuje.

Detské rybárske lístky sa vydávajú deťom bezplatne a na základe vyplneného súhlasu zákonného zástupcu na vydanie rybárskeho lístka pre dieťa mladšie ako 15 rokov.

Súhlas zákonného zástupcu  na vydanie rybárskeho lístka pre dieťa mladšie ako 15 rokov nájdete v prílohe pod článkom.

Cenník

Obdobie Cena
Týždenný RL 1,50 €
Mesačný RL 3,00 €
Ročný RL 7,00 €
Trojročný RL 17,00 €
Vydanie duplikátu 1,50 €

 

Názov prílohy Odkaz
Súhlasné stanovisko zákonného zástupcu Stiahnuť