Archa Belá s.r.o. Spišská Belá

Pohrebné služby a kamenárstvo

Letná 17, 05901 Spišská Belá

0904503288 – F. Krejnus

0903596364 – M. Paciga

mail: archabela@archabela.com

www.archabela.com

 

Pohrebníctvo MP Spišská Belá

Pohrebné služby a kamenárstvo

Hviezdoslavova 36, 05901 Spišská Belá

Poštová adresa: Tatranská 1, Spišská Belá

Tel: 0918 612 946 – Miroslav Pješčák

 

ZEVA s.r.o. Spišská Belá

Pohrebné služby a kamenárstvo

Štefánikova 2, 05901 Spišská Belá

Tel: 052/4581799, 0905 219 657 – Ing. Július Zentko

www.zeva-sro.sk

 

 

Oznámenia
X