Navigácia

VEREJNÉ PRIESTRANSTVO

Verejným priestranstvom sú miestne komunikácie, chodníky, verejná zeleň, spevnené plochy a trhové miesta v meste Spišská Belá.

Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva platí:

  • na dočasné umiestnenie skládky stavebného materiálu, stavebného odpadu alebo paliva napr. palivového dreva, ak užívanie verejného priestranstva nebude trvať viac ako 3 dni
  • na dočasné umiestnenie stavebného zariadenia, ak užívanie verejného priestranstva nebude trvať viac ako 30 dní.

V oboch prípadoch je však nutné mať pre uvedené užívanie verejného priestranstva udelený súhlas Mesta Spišská Belá.

Lehota na vybavenie: 30 dní.

Názov prílohy Odkaz
Žiadosť o záber verejného priestranstva Stiahnuť