Navigácia

Základná škola M. R. Štefánika 

Štefánikova 19
059 01 Spišská Belá

 

Riaditeľ: PaedDr. Ľudovít Gumulák

Tel.: +421 52/4591385
Webová stránka: http://zsstefsbela.edupage.org/
Mail: sekretariat@zsstefsbela.edu.sk