Navigácia

Telocvičňa Štefániková

Základná škola M. R. Štefánika, Štefániková 19 v Spišskej Belej disponuje vlastnou telocvičňou s rozmermi 10 m x 20 m. Telocvičňa je využívaná na výučbu telesnej výchovy, či rôzne mimoškolské športové akcie.

Kontakt na ZŠ M. R. Štefánika: 052/4591385