Navigácia

Jaskyniarska skupina Spišská Belá

Jaskyniarska skupina Spišská Belá vznikla už v roku 1955 a je dobrovoľným občianskym zdužením, ktorého poslaním je poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť krasové javy, rôznymi formami ich približovať verejnosti, ako aj získavať a vzdelávať záujemcov o speleológiu. Skupina pracuje aktívne v priebehu celého obdobia existencie ako aj v súčasnosti. Za dobu svojej existencie má za sebou viac ako 1500 prieskumných akcií. Činnosť skupiny sa vzťahuje na celé Belianske Tatry, severné doliny Vysokých Tatier, Pieniny a Levočské pohorie. Medzi najvýznamnejšie jaskynné lokality v činnosti Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá patria najmä: jaskyňa Javorinka, Belianska jaskyňa, Tristarská jaskyňa, Alabastrová jaskyňa, Jaskyňa pod Úplazom, Prievanová jaskyňa a Lovecká jaskyňa.

Kontaktné údaje:

Predseda: Ľubomír Plučinský

info@speleo-spisskabela.sk

web: https://www.speleo-spisskabela.sk/

FB: https://www.facebook.com/speleospisskabela/