Navigácia

Mesto Brück (Nemecko)

bruck

Z iniciatívy pôvodných obyvateľov Spišskej Belej, ktorí sa usídlili v Brücku sa nadviazala v súčasnosti veľmi aktívna spolupráca medzi mestami. Táto spolupráca bola spečatená oficiálnou zmluvou o partnerstve v roku 2007.

Do obvodu Brück patrí šesť obcí. Má vyše 10 000 obyvateľov, z toho priamo v meste Brück žije okolo 4000 obyvateľov. Okres leží v južnej oblasti kraja Potsdam Mittelmark v spolkovej krajine Brandenburg, v bezprostrednej blízkosti Berlína (cca 60 km) .Pre tento región je charakteristická jednoduchá krása prírodného prostredia. Mesto Brück sa nachádza v centre okresu a je obklopené lesmi, poliami a lúkami. Je to historické mestečko, popri ktorom v minulosti viedla stará vojenská cesta. Prvá písomná zmienka o Brücku je z roku 1219. Brück je remeselným mestom s obytnými mestskými štvrťami. Priemysel sa rozvinul až po roku 1990 po vybudovaní diaľničného objazdu. Návštevník tu môže obdivovať historické jadro mesta s remeselnou architektúrou, či poštové míľniky, ktoré pochádzajú z konca 18. storočia. V letných mesiacoch sa ponúka možnosť dopriať si oddych v prostredí prírodného kúpaliska. Zaujímavosťou je, že pomerne veľká časť obyvateľstva má slovenský pôvod (ide o spišských Nemcov, ktorí sa tu po vysídlení usadili). Nielen zreštaurované staré mesto s domčekmi z konca 18. storočia, ale aj udržiavané domčeky zo súčasnosti a dobudované cesty dnes vytvárajú priateľský obraz tohto mestečka.

Web:
http://www.amt-brueck.de/