Navigácia

Vojenská akcia vo Vysokých Tatrách v roku 1701

V nových publikáciách o histórii Tatier sa opakovane nesprávne interpretujú archívne listiny o vývoji  a priebehu tatranských chotárnych hraníc medzi Kežmarkom a Spišskou Belou.…

A Belá by ľahla popolom…

Na belianskom cintoríne v blízkosti starej brány bola donedávna nepovšimnutá honosná hrobka, ktorá kedysi mala vysoký  pomník a kovovú ohradu.…
Menu