Navigácia

Belianska dychovka

Zakrátko po založení hasičského spolku vznikla v Spišskej Belej v roku 1881 aj dychová kapela s dvanástimi členmi. Okolo roku 1922 zanikla, no jej nástroje prevzala Robotnícka dychovka založená KSČ (1926). Účinkovala pri rôznych príležitostiach až do 2. svetovej vojny. Po vojne chýbali hudobné nástroje a dychovku preto neobnovili. No tabaková továreň prevzala v r. 1951 od Československého tabakového priemyslu v Bratislave dychové nástroje pre tridsaťčlennú dychovú hudbu, a tak v Spišskej Belej opäť hrávala miestna dychovka. Jej členovia pochádzali spomedzi zamestnancov tabakovej továrne a bývalých členov dychovky. Po piatich rokoch zanikla a z torza jej členov sa stal tanečný orchester, tzv. Univerzálny orchester, ktorý účinkoval pri fabrických podujatiach a zábavách v mestských kúpeľoch.Hudobné nástroje zdedila Ľudová škola umenia, kde vznikol 30-členný dychový súbor (1961). Neskôr prešla dychová hudba pod záštitu Kultúrno-spoločenského strediska, po jeho zrušení ju prevzala Požiarna jednota. Kapela zanikla v r. 2000 pre vysoký vek starších členov a pracovnú zaneprázdnenosť mladších. Bolo dobrým zvykom, že dychová hudba hrávala pred polnočnou omšou na Štedrý večer pred kostolom koledy a po omši na veži Tichú noc. V súčasnosti pozostáva dychová hudba Belančanka z 15 členov a funguje pod vedením Ing. Júliusa Zentka.