Navigácia

szzpSlovenský zväz zdravotne postihnutých

Činnosť Zväzu zdravotne postihnutých v Spišskej Belej je zameraná na vykonávanie sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých občanov mesta, sociálne poradenstvo, zdravotnú a sociálnu rehabilitáciu, kultúrno – spoločenské a voľno – časové aktivity tvorivých činností.

Kontaktná osoba: Peter Miko, 0904 168 786

 

Viac info: http://www.szzp.sk/