Navigácia

Na znovuobnovenie sochy generála Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Belej dňa 31. mája 2019 prispeli:

 

–          Úrad vlády Slovenskej republiky

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

–          KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

–          Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

–          Východoslovenská distribučná, a.s.